Rättschef och biträdande avdelningschef vid rättstjänsten samt biträdande avdelningschef vid avdelningen för internationell handel förordnades

Statsrådet förordnade vid sitt allmänna sammanträde den 24 augusti den nuvarande rättschefen att fortsätta på sin post. Därtill förordnade statsrådet nya biträdande avdelningschefer för avdelningen för internationell handel och rättstjänsten.

Rättschef

Statsrådet förordnade lagstiftningsrådet Kaija Suvanto att fortsätta som utrikesministeriets rättschef under perioden 1 september 2023–31 augusti 2028.

Suvanto har varit rättschef sedan 2018. Innan hon blev rättschef var hon chef för utrikesministeriets enhet för EU- och traktaträtt. Suvanto har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 2001.

Suvanto är juris kandidat, Master of Laws (LL.M) och har titeln vicehäradshövding.
 

Kaija Suvanto. Foto: Kimmo Räisänen

Biträdande avdelningschef vid rättstjänsten

Statsrådet utnämnde ambassadrådet Markku Lampinen till tjänsten som utrikesråd från och med den 1 september 2023 och förordnade honom till biträdande avdelningschef för utrikesministeriets rättstjänst för perioden 1 september 2023–31 augusti 2027.

Lampinen övergår till tjänsten från uppdraget som chef för utrikesministeriets enhet för sydöstra Europa och EU:s utvidgning. Han har tidigare arbetat vid utrikesministeriets politiska avdelning och Europaavdelning. Inom utrikesrepresentationen har Lampinen tjänstgjort vid Finlands ambassader i Warszawa, Paris och Berlin samt i Bryssel vid Finlands ständiga representation vid EU och Europeiska utrikestjänsten. Lampinen har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1994.

Lampinen är juris kandidat, vicehäradshövding, Master of Laws och har studerat vid franska förvaltningshögskolan ENA.

Markku Lampinen. Foto: Konsta Partanen

Biträdande avdelningschef vid avdelningen för internationell handel

Statsrådet förordnade utrikesrådet Marianne Nissilä till biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för internationell handel för perioden 1 september 2023–31 augusti 2027.

Nissilä övergår till sin nya post från uppdraget som chef för Finlands ambassad i Abu Dhabi. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som ledande expert för utbildningsexport vid utrikesministeriet och med flera uppgifter vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel, till exempel som ställföreträdande ständig representant (ambassadör, Coreper 1). Nissilä har också erfarenhet av Finlands ambassader i Haag och Paris. Nissilä har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1996.

Nissilä är kandidat i samhällsvetenskaper och har dessutom avlagt Maîtrise en politique internationale-examen.
 

Marianne Nissilä. Foto: Atte Kajova

Ytterligare information

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.