Mellanösternregionens hopp ligger i kvinnor och barn

Libanons ekonomi har kraschat, landet har ingen regering och antalet syriska flyktingar är stort. Trots detta ser Finlands ambassadör i Beirut, Anne Meskanen, att det bland kvinnor, barn och unga finns en vilja till förändring.

Bild: Försvarsmakten/Jere Paldanius

Hur ser läget ut i regionen just nu och vilka är de största utmaningarna?

Libanon kämpar med en kris av tidigare sällan skådat slagsom är en av de största ekonomiska kriserna i världshistorien. I Libanon råder ett maktvakuum eftersom landet varken har president eller regering. Gapet mellan rika och fattiga är också enormt. I Libanon bor enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR 800 000 syriska flyktingar. Libaneser är kända för sin ihärdighet och på något sätt lyckas de leva ett rätt så normalt liv trots de väldiga svårigheterna.  

Konflikten i Syrien har pågått sedan 2011, och i vissa regioner har kriget redan utvecklats till en fryst konflikt. Vintern kommer att vara hård och kall. Särskilt hård är den för de 6,9 miljoner internflyktingar som enligt UNHCR befinner sig i Syrien. Flyktingarna som bor i primitiva förhållanden i tält har inte ens nödvändiga saker, såsom varma vinterkläder. På grund av krisen i Ukraina har Mellanöstern glömts bort, och därför har vädjan om internationellt bistånd inte riktigt nått fram. Läget i Ukraina har också försämrat livsmedelstryggheten avsevärt. 

Hur hjälper Finland Libanon, Syrien och Jordanien?

Finland har en väldigt övergripande strategi när det gäller läget i hela regionen. Finland avhjälper krisen i Syrien med 7,5 miljoner euro per år. Stödet går också till Jordanien och Libanon som tar emot flyktingar. Stödet för regionalt samarbete är 3,5 miljoner euro per år.  Arbetet fokuserar på syriernas fredsprocess, kvinnors rättigheter och rättigheter för barn och personer med funktionsnedsättning. Konflikten i Syrien är fortfarande våldsam och aktiv, och det centrala är att försöka lösa flyktingkrisen som kriget trappat upp. Vi måste stötta syriska flyktingar, men också Libanon och Jordanien som tar emot flyktingarna. Dessa länder har inte kapacitet att ta emot de enorma flyktingmängderna. 

Jag är väldigt glad över att Finland bidrar till fredsprocessen som också är starkt kopplad till kvinnors rättigheter. Spetsprojektet är ”The Syrian Women’s Advisory Board’’ (WAB) som inletts av kontoret för FN:s särskilda sändebud i Syrien. Syftet med projektet är att syriska kvinnor ska få sin röst hörd i fredsprocessen och i det politiska beslutsfattandet.

I Libanon och Jordanien pågår också viktiga projekt som hänför sig till FN:s resolution Kvinnor, fred och säkerhet. Jordanien införde nyligen bland annat den andra nationella åtgärdsplanen enligt resolutionen. 

Det som är en utmaning för Libanon är att det aldrig har vidtagits några vårdåtgärder efter det långa inbördeskriget. Därför är det viktigt med fredsmedlingsprojekt på gräsrotsnivå som fokuserar på kvinnor. Dessa projekt framhäver vikten av dialog när det rör sig om att lösa konflikter och uppnå fredlig samexistens. 

Finland har också fått mycket beröm för att ha gett stöd för FN:s barnorganisation Unicefs utbildningsprojekt ”No Lost Generation”. I Libanon och Syrien finns många barn som inte går i skola. Vi vill inte längre se ett enda förlorat barn eller en förlorad generation. Genom projekten försöker man ta fram olika sätt för att få barn att gå i skolan och hjälper barnskyddet, fostrarna och föräldrarna. Finland stödjer också FN:s utvecklingsprogram UNDP:s projekt i Syrien som handlar om personer med funktionsnedsättning.

Hur ser framtiden ut?

Vi får aldrig förlora hoppet. Libanon har alltid upplevt så kallade ”ups and downs”. Trots den ekonomiska krisen har de lokala människorna en otrolig tolerans. Jag kan inte se att en snabb hållbar fred är möjlig i Syrien. Konflikten har bara blivit värre i de norra delarna av Syrien, nära gränsen mot Turkiet. Jordanien är ett tämligen stabilt land och dess balans rubbas inte så lätt.  Dock har Jordanien också problem: islamistisk radikalism sprider sig, ekonomin är i kris och det finns ingen reformpolitik. 

Vad har gjort dig speciellt glad när du tänker på människorna i regionen?

Människor är gästvänliga, hjärtliga och glada och de har en ofattbar förmåga att klara sig i svåra förhållanden. Särskilt kvinnor och unga har otrolig energi och vilja till förändring. Till dessa hör också de människor som i hela sitt liv bott till exempel på flyktingläger. Finlands bistånd riktar sig till de allra fattigaste och svagaste människorna. Jag är väldigt nöjd över att vi arbetar för att förbättra de lokala människornas livskvalitet. Jag är glad och inspirerad över denna möjlighet.


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från länder som är Finlands centrala partner inom utvecklingssamarbetet.

Text: Anna Palmén