I Myanmar lär man sig ivrigt rättsprinciper

I Myanmar lär man sig ivrigt rättsprinciper

"Är du inte klar snart!", förmanar polisen advokaten som befinner sig i häktet för att träffa sin klient som misstänks för utnyttjande av barnarbetskraft.  I Rule of Law-centret i Yangon pågår ett kort rollspel. En grupp bestående av 20 aktiva kursdeltagare: jurister, representanter för civilsamhällesorganisationer och en katolsk nunna, lyssnar uppmärksamt på replikerna.

Efter skådespelet återvänder den misstänkte, advokaten och polisen till de andra, och under ledning av läraren inleds en livlig diskussion om polisens och advokatens rättigheter. I små grupper diskuteras det varför förtroligheten mellan klienten och advokaten är viktig.

En kursdeltagare som spelar advokat ber "polisen” om lov att träffa sin anhållna klient, som i enlighet med sin roll väntar på honom. Rule of Law-centrets kurs lär ut rättsprinciper till Myanmarbor på ett praktiskt sätt. Photo: Hanna Päivärinta
En kursdeltagare som spelar advokat ber "polisen” om lov att träffa sin anhållna klient, som i enlighet med sin roll väntar på honom. Rule of Law-centrets kurs lär ut rättsprinciper till Myanmarbor på ett praktiskt sätt. Photo: Hanna Päivärinta/UM

Efter över 50 år av militärdiktatur försöker Myanmar, tidigare Burma, bygga upp fred, politisk stabilitet och demokrati. Freden är en hörnsten i landets utveckling; väpnade konflikter förekommer fortfarande mellan etniska grupper och regeringstrupper.

Målen för Finlands utvecklingssamarbete i Myanmar är en fredlig och demokratisk utveckling.  I detta avseende stöder Finland rättsstatsprincipen och verksamheten vid Rule of Law-centren som erbjuder utbildning om mänskliga rättigheter. Stödet kanaliseras genom FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Rule of Law-centren finns i fyra städer: Yangon, Mandalay, Myitkyina och Taunggyi. De erbjuder tio dagars kurser som riktas särskilt till jurister och representanter för civilsamhällesorganisationer. Den senaste tiden har också tjänstemän börjat delta, till och med några poliser.

Inrättandet av centren fick sin början på initiativ av statskansler Aung San Suu Kyi.

Utbildningens innehåll skräddarsys

"Det är bra att deltagarna kommer från olika utgångslägen. Då får man olika synpunkter på saker och alla lär sig av varandra", berättar Paul Doila från UNDP som deltar i arrangemangen för kurserna.

"På kursen har jag fått mycket information om rättsprocesser och om hur kunskapen kan tillämpas", säger juristen Win Pa Pa Thein.

En del av dem som gått utbildningen har inspirerats att ordna studiecirklar inom sina egna organisationer, vilket centren sedan stöder med material. Till stöd för studierna finns en tryckt guide med tydliga helheter och anvisningar för undervisningen.

Kursdeltagarna diskuterar svar på lärarens frågor i olika grupperingar. Bild: Hanna Päivärinta/UM
Kursdeltagarna diskuterar svar på lärarens frågor i olika grupperingar. Bild: Hanna Päivärinta/UM

Centren arbetar även för att få tillhandahålla organisationerna i närregionerna och ledarna för dessa en två dagars utbildning. Utbildningens innehåll skräddarsys enligt de frågor som är angelägna inom respektive område.

I utbildningen riktas särskild uppmärksamhet mot att kvinnors rättigheter ska lyftas fram, och till att majoriteten av de som utbildas ska vara kvinnor. På kurserna tar man pragmatiskt itu med juridiska frågor som bland annat gäller markinnehav, våld i hemmet och rusmedelsbrott.

Finland stöder Myanmars demokratiutveckling på många sätt

Finlands stödjande av utvecklingen av Myanmars demokrati och rättsstat har en stark anknytning till fredsprocessarbetet. En effektiv förvaltning av skogarna såsom också en utveckling av undervisningen stöder även de för sin del demokratiutvecklingen.

Under åren 2016–2017 stöder Finland via UNDP:s landsprogram Myanmars demokrati- och rättsstatsutveckling med fyra miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete. I programmet ingår förutom Rule of Law-centren också ett projekt som strävar efter att förnya verksamheten i Myanmars parlament och civiltjänstemännens kunnande.

En viktig del av demokratins och rättsstatens utveckling är Finlands stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA:s program. Det handlar om att förbättra kvinnors och flickors ställning och rättigheter samt tillgången till tjänster inom konfliktområden. Tjänsterna omfattar sexuell och reproduktiv hälsa samt stöd som riktas till våldsoffer.

Med Finlands anslag för utvecklingssamarbete utbildas också medlemmar i politiska partier på delstats- och regionnivå. En viktig del av utbildningen är att få olika partiers medlemmar att föra en dialog med varandra.  Det är de finländska riksdagspartiernas samarbetsorgan Demo rf som ansvarar för projektet.

Dessutom stöder Finland verksamheten vid Yangons filmskola. Skolans elever gör bland annat korta dokumentärer om samhällets problem. Stödet till skolans verksamhet kanaliseras via den finska utvecklingsstiftelsen för journalister Vikes.

Hanna Päivärinta

Skribenten arbetar som informatör på utrikesministeriets kommunikationsavdelning. Hon besökte Myanmar i månadsskiftet mars-april.