Minister Virolainen värd för FN-seminarium om anpassningen till klimatförändringen

Minister Virolainen värd för FN-seminarium om anpassningen till klimatförändringen

Under ett sidoevenemang som ordnas av Finland under FN:s högnivåvecka behandlas anpassningen till klimatförändring och hållbar användning av naturresurser ur kvinnornas perspektiv. Under seminariet hålls anföranden bland annat av flera chefer för centrala FN-organ och av president Tarja Halonen.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen står i samband med FN:s högnivåvecka värd för ett sidoevenemang om anpassningen till klimatförändring och hållbar användning av naturresurser, särskilt ur kvinnornas perspektiv. Seminariet Adapting to Climate Change hålls den 27 september och ordnas tillsammans med Tanzania, Costa Rica, UN Women, FN:s organ mot ökenspridning (UNCCD) och Gröna klimatfonden (GCF).

Under seminariet diskuteras hur klimatförändringar påverkar jämställdheten, freden och framtiden. Deltagarna diskuterar varför det är viktigt att kvinnor deltar i beslutsfattandet i frågor som rör miljön och klimatet, och hur kvinnors deltagande kan förbättra kvinnors egenmakt och jämställdheten i allmänhet. Under seminariet diskuteras också hur ohållbar användning av mark och skogar är kopplat till klimatförändringar samt lokala och internationella konflikter.

Kring 150 företrädare för regeringar, internationella organisationer, förtag och forskningsinstitut väntas delta i evenemanget. Under evenemanget talar förutom minister Virolainen även UNCCD:s generalsekreterare Monique Barbut, generaldirektören för Meteorologiska världsorganisationen Petteri Taalas, UN Womens vice chef Åsa Regnér, Gröna klimatfondens biträdande chef Javier Manzanares och Gun Lidestav som företräder det internationella nätverket för skogsforskning (IUFRO). Det avslutande anförandet hålls av president Tarja Halonen, som är sändebud för UNCCD.

Mer information om utrikeshandels- och utvecklingsministerns program: Pasi Pöysäri, enhetschef, tfn +358 50 309 8202och Tuuli-Maaria Aalto, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 40 352 0463

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.