Sänd in din presentation för att inkluderas i seminarieserien Innovationer och geopolitik under Världsvattenveckan

Forskare och andra experter kan lämna in sina föredrag och presentationer för att tas med i seminarieserien Innovationer och geopolitik som ordnas under Världsvattenveckan i Stockholm den 20-24 augusti. Föredrag och presentationer kan lämnas in fram till den 17 februari.

Bild: Riitta Supperi

Seminarieserien Innovationer och geopolitik ordnas av utrikesministeriet, Finnish Water Forum, Stockholm International Water Institute SIWI, Internationella krisgruppen ICG och Förenta staternas fredsinstitut USIP.

Experterna på olika områden har möjlighet att sända in sina föredrag och presentationer för att tas in i seminarieserien. Förslag till seminariepresentationer kan lämnas in på evenemangets webbplats fram till den 17 februari 2023.  

Syftet med seminarieserien är att väcka debatt om bland annat de utmaningar och möjligheter som tekniska innovationer ger upphov till i samband med föregripande fredsmedling och konfliktförebyggande. 

Finland första gången med som medanordnare 

Temat för Världsvattenveckan i år är Frön till förändring: Innovativa lösningar för en vattensmart värld (Seeds of Change: Innovative Solutions for a Water-Wise World).

Seminarieserierna är en del av Världsvattenveckans officiella program och erbjuder forskare och andra experter en utmärkt möjlighet att presentera färska forskningsrön och innovativa projekt för den internationella vatten- och utvecklingsgemenskapen. 

Utöver seminarierna kan man komma med förslag till till exempel workshoppar eller olika virtuella evenemang för att tas in i själva konferensprogrammet.

Världsvattenveckan är en internationell konferens om globala vattenfrågor som har ordnats i Stockholm sedan 1991.

Konferensen samlar forskare, statliga aktörer, finansiella institut, civilsamhällesorganisationer och aktörer inom den privata sektorn för att tillsammans söka lösningar för att bygga en vattensmartare framtid.

Under Världsvattenveckan behandlas de färskaste forskningsresultaten och de nyaste innovationerna samt analyseras vattensektorns samband med bland annat livsmedelstryggheten, hälsan, tekniken, naturens biologiska mångfald och klimatförändringarna.

Finland har under en längre tid aktivt deltagit i konferensen. I år är utrikesministeriet och Finnish Water Forum för första gången också medanordnare av konferensens officiella seminarium.

 

Ytterligare information: