Finlands ambassad i Bangkok beviljar inte visum för bärplockare

Ulkoministeriö on marraskuussa 2022 ohjeistanut Bangkokin suurlähetystöä toistaiseksi keskeyttämään viisuminmyönnön Thaimaan luonnonmarjanpoimijoille. Perusteena tähän ovat luonnonmarjanpoimintaan liittyvät epäselvyydet, mukaan lukien viisumihakemuksissa annettujen tietojen epäluotettavuus, ihmiskauppariski, Suomessa meneillään oleva poliisitutkinta sekä mahdolliset muutokset luonnonmarjanpoimijoiden asemaan.

Arbets- och näringsministeriet har arbetat fram ett förslag till ändring av förordningen om säsongsarbete som innebär att plockning av naturprodukter ska leda till ett anställningsförhållande. Remisstiden för förslaget har just gått ut och avsikten är att utfärda den reviderade förordningen i tid före skördeperiodens början. Ändringen innebär att i fortsättningen står bärplockarna i anställningsförhållande när de jobbar i Finland. 

Visum som ger rätt till säsongsarbete i Finland söks hos finska beskickningar. Visumet är endast avsett för säsongsarbete i Finland i högst 90 dygn. I allmänhet börjar bärplockare söka visum aktivare i slutet av våren när skördetiden närmar sig. Information om hur den eventuella ändringen av förordningen inverkar på bärplockarnas visum ges senare.

Thailändska medborgare kan också i fortsättningen söka visum på Finlands ambassad i Bangkok. Ansökningarna behandlas individuellt i enlighet med viseringskodexen, vilket innebär att man på normalt sätt bedömer bland annat tillförlitligheten av de uppgifter som sökanden anger i ansökan, resans syfte och sökandens tillgängliga medel.

Ytterligare information

  • Finlands ambassad i Bangkok:
  • Jyri Järviaho, ambassadör
  • Johanna Manni, teamledare, migrationsärenden
  • Utrikesministeriet:
  • Katja Luopajärvi, ambassadråd
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.