Investeringsbolaget för Latinamerika och Karibien knyter partnerskap med finländska företag 

James Scriven, generaldirektör för IDP Invest som ingår i Interamerikanska utvecklingsbanken, besökte Finland den 28-29 november. Scriven besökte i synnerhet finländska företag och bekantade sig med det finländska kunnandet. IDB Invest har som mål att mobilisera privat finansiering till Latinamerika och Karibien.  

IDB-gruppen är en viktig utvecklingsaktör och finansiär för hållbar utveckling i Latinamerika och Karibien (LAC). Finland är medlem i banken. Det främsta syftet med besöket var att presentera finländska företags lösningar för IDB Invest som förmedlar kontakter, finansiering och råd till den privata sektorn i LAC-området. 

IDB Invests roll som finansiär i LAC-området har ökat under de senaste åren. Bolaget är aktivt inom flera branscher som intresserar finländska företag, till exempel bioekonomi, hälsa, infrastruktur, energi och digital konnektivitetspolitik. Samtidigt behöver regionens utvecklingsländer investeringar också från Europa som intresserar mer och mer som partner. Det är bäst att kontakta IDB:s landskontor direkt för att diskutera möjligheterna till samarbete.

Under sitt besök träffade generaldirektör Scriven utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio och understatssekreterare Pasi Hellman som är Finlands guvernör vid IDB, samt företrädare för den finländska privata sektorn. Enligt minister Tavio är IDB Invest en beaktansvärd partner för finländska företag som brett företräder olika sektorer.

”Jag uppmuntrar finländska företag att samarbeta med internationella finansiärer, såsom IDB Invest. Den latinamerikanska och karibiska regionen består i regel av låg- och medelinkomstländer, och Finland har bra möjligheter att nå framgång på dessa länders tillväxtmarknader”, sade minister Tavio. 

I samband med besöket ordnade utrikesministeriet och den finsk-latinamerikanska handelsföreningen ett diskussionsmöte om finländska företags marknadsmöjligheter i LAC-området och om de möjligheter till samarbete som IDB Invest erbjuder. Generaldirektör Scriven lyfte fram LAC-ländernas behov när det gäller den sociala agendan och klimatagendan: europeiska tekniska lösningar är synnerligen eftertraktade.  Scriven underströk också IDB Invests förmåga att bära riskerna med gemensamma investeringar.

Enligt Kirsi Seppäläinen, styrelseordförande för den finsk-latinamerikanska handelsföreningen, främjar föreningen handeln och investeringarna mellan Finland och Latinamerika.

”Vi arbetar redan nu målmedvetet för att bidra till samarbetet mellan LAC-länderna och Finland, men marknadspotentialen är fortfarande väldigt stor. Att kombinera den viktigaste finansiärens kompetens och de finländska företagens utbud är välkommet”, säger Seppälä.  

I fjol gjorde Finland en utvecklingspolitisk investering på 50 miljoner euro i IDB Invest som finansierar bankgruppens privata sektor och i den klimatfond som förvaltas av IDB Invest. Fonden investerar i företag i Latinamerika och Karibien som främjar klimatmålen. Investeringarna går i synnerhet till de fattigare länderna och låginkomstländerna och till de karibiska östaterna. 

Mer information

Emmi Oikari, tfn +358 295 350 964

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.