Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet 2021

Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas söndagen den 18 april 2021. Du kan förhandsrösta utomlands den 7–10 april 2021. Utrikesministeriet ansvarar för att ordna förhandsröstningen utomlands.

Uppdaterad 1.2.2021 röstningsställen, 16.2. 

Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 75 länder. Det finns totalt 108 röstningsställen utomlands.

Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under perioden för förhandsröstningen.

Vid kommunalval är din rösträtt bunden till den kommun där du är bosatt. Därför är finländare som är permanent bosatta utomlands inte röstberättigade i kommunalvalet.

Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På justitieministeriets webbplats vaalit.fi publiceras en lista över alla röstningsställen och deras öppettider.

Vid kommunalval kan man också rösta genom brevröstning. Det är justitieministeriet som ansvarar för brevröstningen. Beställ brevröstningsmaterialet också om du planerar att förhandsrösta utomlands 7–10 april. Om du misstänker att det inte går att skicka brevröstningsmaterialet till det land du befinner dig i, kontakta justitieministeriets servicenummer eller WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor som du hittar på webbplatsen om brevröstning . Materialet kan eventuellt levereras genom ett kurirföretag.

På grund av coronapandemin kan det hända att förhandsröstningen inte kan ordnas på det anmälda röstningsstället, om landets myndigheter inför nya restriktioner på kort varsel. Du hittar datum, anvisningar och material om brevröstning på webbplatsen vaalit.fi.

Information om förhandsröstningen finns också på ambassadernas och konsulatens webbplatser

Val