Centralkriminalpolisen undersöker misstänkt nätbrottslighet i samband med ett utvecklingssamarbetsprojekt

Centralkriminalpolisen undersöker misstänkt nätbrottslighet i samband med ett utvecklingssamarbetsprojekt

Centralkriminalpolisen misstänker ett nätbrott i ett projekt inom juridisk sektor som Finland och FN:s utvecklingsprogram UNDP genomfört i Kirgizistan.

Undersökningen rör en summa på 400 000 euro som Finland i februari 2018 betalade ut till programmet. En del av summan har hamnat på fel konton. Det handlar inte om missbruk av programmets medel utan en utomstående professionell nätbrottsling misstänks för brottet.

Utrikesministeriet lämnade i mars 2018 en begäran om undersökning till centralkriminalpolisen. Undersökningen pågår som bäst. 

Ytterligare information:

frågor om undersökningen: Antti Perälä, kriminalkommissarie, centralkriminalpolisen, tfn 0295 486 615

frågor om Finlands UNDP-stöd: Sannamaaria Vanamo, biträdande avdelningschef, Östavdelningen, tfn 0295 351 529 (fram till den 21 juni)

Päivi Peltokoski, enhetschef, tfn 0295 351 523 (från den 25 juni)