Helsingforsbaserad ambassadör befullmäktigad i Trinidad och Tobago

Helsingforsbaserad ambassadör befullmäktigad i Trinidad och Tobago

Vid föredragningen den 20 september befullmäktigade republikens president den Helsingforsbaserade ambulerande ambassadören, utrikesrådet Pertti Ikonen, att representera Finland också i Trinidad och Tobago.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413