Centralasien – en bro mellan Europa och Asien

Ambassaden i Astana sköter relationerna både mellan Finland och Kazakstan och mellan Finland och Kirgizistan som är vårt partnerland inom utvecklingssamarbetet. De ökade resorna mellan Finland och dessa två länder och det växande intresset för samarbetsmöjligheterna i Centralasien håller Finlands ambassadör i Astana, Soili Mäkeläinen-Buhanist, sysselsatt.

Kirgizistan har varit det mest demokratiska landet i Centralasien. Ambassadör Soili Mäkeläinen-Buhanist hoppas att landet kommer att fortsätta att lita på det civila samhällets styrka i samhällsutvecklingen.

Hur ser läget ut i Kirgizistan just nu och vilka är de största utmaningarna?

Kirgizistan som har varit självständigt i 30 år är fortfarande ett fattigt naturkänsligt land som är beroende av bistånd. Ryssland är av tradition landets strategiska partner, men de ekonomiska relationerna med Kina har blivit viktigare. Penningförsändelserna från migrerande arbetare i Ryssland utgör cirka 30 procent av Kirgizistans BNP. Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkar negativt Kirgizistans ekonomi. Landet är dock rikt på naturresurser och har bland annat guldgruvor och vattentillgångar. Klimatförändringar är en stor utmaning för Kirgizistan. De ökar risken för extremväder, till exempel torka, som gör det svårare att driva de näringar som är viktiga för Kirgizistan. 

Statskuppen efter det ogiltigförklarade parlamentsvalet i oktober 2020 ledde till nya presidentval där Sadyr Zhaparov valdes till president. Under hans ledning har landet övergått till ett presidentiellt statsskick. På sistone har man sett tecken på att spelrummet för det civila samhället som i allmänhet fått agera relativt fritt, håller på att krympa. Också de ibland våldsamma gränstvisterna med grannländerna är en oroväckande utveckling.

Hur hjälper Finland Kirgizistan?

På grund av det långvariga utvecklingssamarbetet mellan Finland och Kirgizistan har länderna goda relationer, och det är viktigt att vi upprätthåller dem också på politisk nivå. Utvecklingssamarbetet inleddes så snart Kirgizistan blev självständigt 1991. De projekt som pågår just nu ska bidra till jämlikhet, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincip och främja hållbar förvaltning av naturresurser och klimatresiliens. Till exempel Meteorologiska institutet hjälper Kirgizistan att utveckla väder- och klimattjänster. Därtill deltar vi i det handelsfrämjande projektet Aid for Trade och stödjer genom UNDP den ekonomiska tillväxten i Kirgizistan. Det gläder mig att också ambassaden har ett eget anslag för lokalt samarbete och kan på det sättet delta i små projekt. Projekten hjälper oss att få en inblick i det civila samhället. Särskilt vill vi förbättra kvinnors och flickors ställning i ett samhälle där jämställdheten mellan könen ännu inte är verklighet.

Hur ser du Kirgizistans framtid ut?

Kirgizistans framtid hänger ihop med hur landet klarar klimatutmaningarna. I bästa fall kan investeringarna i grön omställning ge möjligheter till en mer hållbar och inkluderande tillväxt och förbättra befolkningens välfärd. Kirgizistan har varit det mest demokratiska landet i Centralasien och jag hoppas att landet kommer att fortsätta att lita på det civila samhällets styrka i samhällsutvecklingen.

Jag vill att Finland är med och stödjer en hållbar utveckling i Kirgizistan och Kazakstan både bilateralt och tillsammans med andra EU-länder. Finland ses här som en bra partner. Det är uppmuntrande att finländska företag är mer intresserade av affärsmöjligheterna i Centralasien nu när den ryska marknaden är stängd. I fjol började ambassaden i Astana behandla visum för invånarna i Kazakstan och Kirgizistan och kommer i fortsättningen att vara Finlands regionala center för visum och uppehållstillstånd i Centralasien, vilket ger Finland mer tyngd i regionen.                     

Vad har inspirerat dig mest i Kirgizistan, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Vid varje besök blir jag imponerad av Kirgizistans fantastiska natur och berg och de spontana överväldigande gästfria människor som uppskattar sin egen kultur. Än så länge är landet ett ganska okänt som turistmål, men utvecklas hela tiden. Kirgizistan erbjuder natur- och kulturupplevelser och vänlig service för alla. Jag beundrar också de starka kvinnorna som i dag och redan länge tillbaka har satt sig själva på spel och tagit itu med svåra uppgifter för att ge fart åt landets utveckling.


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från länder som är Finlands centrala partner inom utvecklingssamarbetet.

Text: Milma Kettunen