Tidningen Kauppapolitiikka: Hej världen, det är Finland!

Hur uppfattas vi, Finland och EU, i denna turbulenta värld? Decembermånadens nummer av tidningen Kauppapolitiikka berättar för oss hur andra ser på oss.

Den uppfattning som människor längre bort har om Finland och EU motsvarar kanske inte den bild vi har om oss själva. Finland är nog väldigt omtyckt. Finlandsbilden hör till världstoppen, men för att kunna tycka om något måste man först veta mer om det. Vi berättar hur Finlandsbilden byggs upp och vad allt den inverkar på.

I decembernumret frågar vi också om ömsesidigt beroende är en förbannelse. Man har börjat se världshandelns ömsesidiga beroende som ett hot, men är läget trots allt så svårt?

I numret intervjuas Kati Ihamäki som är direktör för hållbar utveckling vid Fiskars Group. Hon uppmuntrar företagen att berätta om sina utvecklingssteg trots att de ännu inte har gett eftersträvade resultat.

I det nya numret analyseras också om bilden av Finland som tillverkare av kompetenskrävande exportprodukter och som ett land med högutbildade experter stämmer överens med verkligheten. Vidare får du läsa en artikel om den australiska marknaden och handeln mellan Storbritannien och EU-länderna. 

Trade Shark finns också med!

Läs tidningen på webben eller beställ den hem till dig.

Det senaste numret av Kauppapolitiikka delas ut den 8 december 2022. Du kan också läsa artiklarna på webben (Länk till en annan webbplats.)eller beställa tidningen gratis(Länk till en annan webbplats.) hem till dig!

Du hittar Kauppapolitiikka också i sociala medier:

Ytterligare information

Kauppapolitiikka(Länk till en annan webbplats.) är en finskspråkig tidskrift om internationell handel som ges ut av utrikesministeriet fyra gånger om året. ​