Utrikesministeriet utlyser projektstöd för civilsamhällesorganisationer i januari

Utrikesministeriet utlyser projektstöd för civilsamhällesorganisationer i januari

Statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsprojekt 2021–2024 utlyses den 31 januari 2020. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2020.

Stödet till civilsamhällesorganisationer är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Projekten ska vara i linje med Agenda 2030, Finlands utvecklingspolitiska mål och den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017). I denna utlysning betonar vi särskilt lokala partners ägarskap, stärkandet av det civila samhället och samarbete mellan flera parter.

Man kan ansöka om statsunderstöd för 2–4-åriga nya eller fortsatta projekt.

Projektstödet kan sökas av finländska civilsamhällesorganisationer som har en eller flera partner i länder som är upptagna på OECD:s biståndskommittés lista över länder som är berättigade till officiellt bistånd. Under denna ansökningsomgång kan kommuner söka understöd som partner till civilsamhällesorganisationer, men inte som primära sökande.

Noggrannare kriterier, anvisningar och blanketter för ansökningsomgången 2020 publiceras på utrikesministeriets webbplats i samband med utlysningen.

Ansökningar och bilagor ska lämnas in i utrikesministeriets e-tjänst senast tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.15.

Utlysningen och kriterierna för ansökan offentliggörs på utrikesministeriets webbplats när ansökningsomgången inleds. I utlysningen ingår också information om när och till vilken adress man kan rikta frågor om ansökningsomgången. Vi publicerar alla svar på vår webbplats.