Internationell konferens för att stödja Afghanistan ordnas under ledning av Finland

Internationell konferens för att stödja Afghanistan ordnas under ledning av Finland

Finland ordnar i samarbete med FN och Afghanistans regering en givarkonferens för Afghanistan måndagen och tisdagen den 23–24 november. Konferensen på ministernivå ordnas mitt i en historisk fredsprocess. Det är nödvändigt att det internationella stödet fortsätter för att fredsprocessen ska kunna lyckas och freden byggas på en stadig grund. Utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari företräder Finland vid mötet. På grund av coronarestriktionerna ordnas evenemanget virtuellt från Genève.

”Under de rådande förhållandena är det en stor prestation av Finland att genomföra konferensen. Nu är det viktigt att stödja Afghanistan – betydande resultat har redan uppnåtts med internationellt och finländskt stöd. Det internationella stödet och det långsiktiga engagemanget för Afghanistan är viktigare än någonsin", betonar Janne Taalas, som är Finlands särskilda sändebud vid Afghanistan-konferensen.

Finland stöder, betydande resultat har uppnåtts

Finland stöder Afghanistan genom utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och civil och militär krishantering. Finland verkar i landet som en del av Europeiska unionen och det internationella samfundet. Finland främjar starkt kvinnornas och flickornas rättigheter i Afghanistan.

Med internationellt och finländskt stöd har man hittills uppnått betydande resultat i Afghanistan till exempel när det gäller skolgång och hälsa. Antalet barn som går i skola har nästan tiodubblats och 40 procent av eleverna är flickor, det förväntade antalet levnadsår har stigit till nästan 60 och 80 procent av människorna omfattas av hälsovårdstjänster.

Konferensen, som ordnas på måndag och tisdag, kan följas i direktsändning på FN:s webbplats och evenemanget tolkas till alla de sex officiella FN-språken.