Johanna Kaprio-Papageorgiou har utsetts till pressattaché vid EU-representationen

Utrikesministeriet har utsett Johanna-Kaprio-Papageorgiou till pressattaché vid Finlands ständiga EU-representation i Bryssel från den 16 augusti 2023 fram till den 21 juli 2026.

Kaprio-Papageorgiou övergår till Bryssel från posten som vikarierande kommunikationschef vid CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation. Kaprio-Papageorgiou har lång arbetslivserfarenhet av uppgifter inom kommunikationen i EU och på internationellt plan. Hon har bland annat varit ledande kommunikationsexpert i statsrådets kansli under Finlands EU-ordförandeskap, informatör (Coreper-1) vid Finlands ständiga representation och informatör vid utrikesministeriets Europainformation. Hon har också arbetat i olika uppgifter vid Europeiska kommissionens representation i Finland. Ytterligare var hon kommunikationskoordinator vid utrikesministeriets givarkonferens för Afghanistan 2020.

Kaprio-Papageorgiou har Master of Science (MSc) in European Studies-examen vid London School of Economics and Political Science samt magisterexamen i samhällsvetenskaper vid Lunds universitet.

Pressattachén svarar för representationens medierelationer. Huvuduppgiften är att informera om Europeiska unionens råds verksamhet och Finlands ståndpunkter.

Johanna Kaprio-Papageorgiou ler och tittar på kameran.
Bild: Maria Santto

Mer information

  • Kirsi Vanamo-Santacruz, biträdande avdelningschef, kommunikationsavdelningen, tfn +358 50 306 8200
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.