Irakiska ungdomar är oroade över klimatkrisen och utslagningen

Klimatkrisen, väpnade konflikter, arbetslöshet, ungas migration, diskriminering, utslagning och bristerna i utbildningssystemet och hälso- och sjukvårdssystemet är frågor som oroar ungdomar i Irak. Samhällsproblemen och hur de ska kunna avhjälpas var samtalsämnen i den workshop om fredsarbete och mediepåverkan som hölls i Erbil.

Till workshoppen i Erbil valdes ut 10 män och kvinnor bland över 1 000 sökande från olika delar av Irak.
Till workshoppen i Erbil valdes ut 10 män och kvinnor bland över 1 000 sökande från olika delar av Irak.

Ungdomarnas största bekymmer var klimatkrisen. Inte bara därför att det under tiden för workshoppen uppmättes nästan 50 grader i Irak, utan också därför att klimatkrisen är ett allvarligt problem som bara blir värre och har åtskilliga negativa konsekvenser. Ungdomarna spelade också in en av utrikesministeriet 2019. Syftet med projektet är att bidra till att förebygga konflikter och att främja fredsmedling och fredsbyggande som får mer och mer tyngd i Finlands utrikespolitik. Workshoppens resultat har publicerats på Salam-projektets Facebook- och Instagramkonton.

Drömmen om ett fredligt land

Globala problem skulle ungdomarna lösa med ökad utbildning, lagstiftningsreformer och samarbete. Förståelse och tillförlitlig information om samhällenas och människornas mångfald, orsakerna till våld och diskriminering och om klimatförändringarnas konsekvenser är grundförutsättningar för att man ska kunna tackla problemen. Workshopdeltagarna tog fram nya konkreta sätt att åstadkomma de önskade förbättringarna och uppnå målen. Enligt ungdomarna är det också väldigt viktigt att de får vara med i samarbetet och den samhälleliga debatten.

Och vilka önskemål har ungdomarna för framtiden? Hoppet om en bättre framtid framgår av deltagarnas svar:

- Det är slut på våld och konflikter, och Irak har nått bestående fred.

- Samhället är tolerant och alla respekterar varandra.

- Ett starkt och rikt land där kvinnor är delaktiga i samhällets framgång.

- Irak är ett levande, grönt och frodigt land.

- Det finns inga barnäktenskap eller barnarbetskraft, utan alla barn får gå i skola.

- Arbetslösheten är låg och ungdomarna har möjlighet att lyckas.

1 065 sökande till workshoppen

Målet är att också finländare deltar i workshoppen varje år. Anna Malinen, ställföreträdaren för Finlands ambassadör i Bagdad, blev hedersgäst den här gången. Malinen tackar ungdomarna för deras aktiva tag och mod.

- Av det stora antalet sökande kan vi redan dra den slutsatsen att de irakiska ungdomarna har mer vilja än verkliga möjligheter att delta i och påverka samhällsdebatten. Det är viktigt att de får sin röst hörd, påpekar Malinen.

Workshoppen ordnades nu för fjärde gången. Bland 1 065 sökande valdes ut 10 ungdomar till workshoppen. Salam-projektet genomförs av designbyrån Måndag(Länk till en annan webbplats.) på uppdrag av utrikesministeriet. En viktig samarbetspartner är också den irakiska ungdomsorganisationen Tech4Peace(Länk till en annan webbplats.) som gett programmet synlighet i sociala medier på lokalt och internationellt plan. 

Rim Mezian