Ansökan till utbildningsprogrammen Kavaku och Halku har öppnats

Ansökan till utbildningsprogrammen Kavaku och Halku har öppnats

Är du intresserad av en karriär i utrikesministeriet? – Vi arrangerar åter igen utbildningsprogrammet för diplomater, det så kallade Kavaku-programmet samt Halku-programmet som siktar på en administrativ karriär. Ansökan till båda programmen, som inleds nästa höst, är nu öppen.

I Kavaku-kursen ingår utbildning som förbereder för arbete vid utrikesministeriet och praktik vid utrikesministeriet och inom utrikesrepresentationen.

I Halku-kursen ingår utbildning som förbereder för arbetsuppgifter inom ministeriets administration, konsulära och inreseärenden och praktik vid utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands.


Ansökningstiden till utbildningsprogrammen går ut den 21.12.2020 kl. 16.15

 

Mer information om utbildningsprogrammet Kavaku och ansökningsanvisningarna i valtiolle.fi-tjänsten.

Mer information om utbildningsprogrammet Halku och ansökningsanvisningarna i valtiolle.fi-tjänsten.