Evakueringsflyg från Israel

Utrikesministeriet förbereder evakueringsflyg för finska medborgare som befinner sig i Israel och Palestinska området samt för personer som är fast bosatta i Finland och behöver hjälp med att lämna området.

På grund av situationens oförutsägbarhet ordnar utrikesministeriet med möjlighet till evakuering för de finska medborgare eller personer som är permanent bosatta i Finland som behöver hjälp. Om möjligt ordnas evakueringen till Finland eller i annat fall till närmaste trygga område, med resenärens samtycke och på resenärens egen bekostnad. Arrangemangen fortsätter i nära samarbete mellan utrikesministeriet och de övriga nordiska länderna. Utrikesministeriets strävan är att erbjuda möjlighet till evakuering inom de närmaste dagarna.

Resenärer som befinner sig i området uppmanas att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) och i nödsituationer kontakta utrikesministeriets konsulära jour per e-post paivystys.um@formin.fi eller per telefon +358 9 1605 5555.
Utrikesministeriet kontaktar alla som gjort en reseanmälan och informerar om evakueringsflyget.

Utrikesministeriet har den 8 oktober 2023 höjt risknivån i sitt resemeddelande om Israel till ”undvik icke-nödvändiga resor”. Ministeriet uppmanar att undvika resor speciellt till gränsområdena mot Gaza i landets södra del, gränsområdena mot Libanon och Syrien i landets norra del samt att iaktta särskild försiktighet i Västbanken.

Finlands ambassad (Länk till en annan webbplats.)är fortfarande verksam i Israel och bistår i möjligaste mån dem som begärt om konsulärt bistånd.