Europa och Afrika främjar grön, digital och hållbar utveckling

Europa och Afrika främjar grön, digital och hållbar utveckling

Hur kan Finland stödja målen för EU:s Afrika-politik? Hurdana möjligheter innebär EU:s partnerskap och instrument i fråga om Afrika för Finlands aktörer? Hurdan kompetens behövs i EU:s och Afrikas partnerskap? Torsdagen den 5 november diskuterar man beröringspunkterna mellan EU:s och Finlands strategier och de möjligheter som EU:s partnerskap med Afrika innebär för de finländska aktörerna. I diskussionen deltar kommissionär Jutta Urpilainen, utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

​​Finland utarbetar en Afrika-strategi

Syftet med Finlands Afrika-strategi är att utveckla och bredda Finlands relationer till länderna och de regionala organisationerna i Afrika. Strategin är gemensam för hela statsförvaltningen och den bereds under utrikesministeriets ledning. I strategin granskas också relationerna mellan Europeiska unionen och Afrika ur Finlands perspektiv.

EU:s Afrika-strategi

I mars publicerades EU:s Afrika-strategi i form av ett gemensamt meddelande av kommissionen och den höga representanten, och i juni kompletterades meddelandet med rådets slutsatser. EU:s mål är att relationerna mellan EU och länderna i Afrika och den Afrikanska unionen ska bli mer strategiska, utvidgas och bli mer jämlika. Partnerskapet med Afrika ska stärkas i synnerhet på dessa fem områden:

  • Gröna strukturförändringar
  • Digitalisering
  • Hållbar utveckling och sysselsättning
  • Fred och god förvaltning
  • Migration och rörlighet

Ett centralt mål för partnerskapet är att EU ska öka investeringar som främjar grön strukturförändring, digitalisering och hållbar utveckling i Afrika. Genom olika finansieringsinstrument har EU redan gjort stora satsningar på investeringar i Afrika. Investeringarna har till exempel gällt trafik, ren energi, jordbruk och utveckling av privata sektorn. För närvarande förhandlar man om EU:s instrument för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) i syfte att bevilja 60 miljarder euro via Europeiska fonden för hållbar utveckling till stödåtgärder för främjande av hållbara investeringar särskilt i Afrika under åren 2021-2027. Fonden öppnar möjligheter också för finländska aktörer. 

Partnerskapet mellan kontinenterna utvecklas

Finland deltar aktivt i arbetet för att stärka relationerna mellan EU och Afrika och understöder ett partnerskap som bygger på en aktivare politisk dialog och ökad handel och ömsesidighet. Riktlinjerna i EU:s strategi och slutsatser beaktas vid beredningen av Finlands Afrika-strategi. 

Finlands strategi kompletterar de riktlinjer som har fastställts på EU-nivå. Finland understöder målet om att stärka EU:s enhetlighet och synlighet i Afrikas länder, vilket också är målet för insatsen Team Europe som sammanför olika aktörer.  Avsikten med strategin är dessutom att öka de finländska aktörernas deltagande och utnyttjandet av finländsk kompetens i främjandet av EU-AU-partnerskapet.  

Kom och hör vad Finland förväntar sig av EU:s Afrika-politik  

Diskussionen om beröringspunkterna mellan EU:s och Finlands strategier och de möjligheter som EU:s Afrika-partnerskap innebär för finländska aktörer förs den 5 november kl. 17.15 - 18.15 med EU-kommissionären med ansvar för internationella partnerskap Jutta Urpilainen, utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.  Diskussionen leds av utrikesministeriets kommunikationsdirektör Elina Ravantti.

Anmäl dig till evenemanget  före den 3 november. Den 4 november skickas en deltagarlänk till de som anmält sig. Deltagare har möjlighet att ställa frågor via en chat.

Om du inte kan delta, kan du se på viedoupptagningen senare via vår webbplats.

Diskutera Afrika-strategin i sociala medier med hashtaggen #afrikkastrategia.

Här kan du läsa mera om EU:s meddelande och slutsatser om Afrika:

EU banar väg för ett starkare och mer ambitiöst partnerskap med Afrika (Europeiska kommissionen) 

Europeiska rådets slutsatser om Afrika 30.6.2020