Utbyte av erbjudanden om marknadstillträde i förhandlingarna om investeringsavtal mellan EU och Kina; förfrågan om prioriteringar

Utbyte av erbjudanden om marknadstillträde i förhandlingarna om investeringsavtal mellan EU och Kina; förfrågan om prioriteringar

EU och Kina utbytte erbjudanden om marknadstillträde under ett gemensamt toppmöte i juli. Parterna har nu satt sig in i varandras erbjudanden och har för avsikt att gå vidare och förbättra erbjudandena. Förhandlingar har pågått sedan 2013.

Förhandlingarna gäller sådana områden som faller under EU:s gemensamma handelspolitik, till exempel direkta investeringar och regler som rör hållbar utveckling, bland annat miljö och arbetstagares rättigheter. De direkta investeringarna omfattar både tjänstesektorer och produktion. Avtalets syfte är att avskaffa hinder för investeringar.

I avtalet ska också ingå skydd av investeringar och en tvistlösningsmekanism för detta ändamål. När avtalet träder i kraft ersätter det investeringsskyddsavtalet mellan Finland och Kina från 2006.

För att vi under förhandlingarna ska kunna främja finländska intressen på bästa sätt önskar vi era synpunkter på vilka ärenden vi ska prioritera inom olika sektorer under förhandlingarna:

  • Upplysningar om vilka frågor som bör prioriteras inom en viss sektor och/eller eventuella sensitiva frågor gällande investeringar.
  • Upplysningar om svårigheter eller handelshinder som ert företag har stött på i Kina i anslutning till investeringar.

Vi önskar att ni skickar era synpunkter på prioriteringarna i förhandlingarna senast måndagen den 3 december till adressen tuo-10@formin.fi. Era upplysningar behandlas konfidentiellt.

Ytterligare information: Petteri Kotilainen, avdelningen för externa ekonomiska relationer, handelspolitiska enheten/TUO-10, tfn 0295 351 719