Särskilda sändebudet Suldaan Said Ahmed arbetar för att främja fred på Afrikas horn

Riksdagsledamoten Suldaan Said Ahmed besökte Afrikas horn i januari. Det var hans tredje besök på Afrikas horn sedan utrikesminister Haavisto utnämnde honom till särskilt sändebud för fredsmedling. ”Att särskilt ta hänsyn till ungdomar och ländernas diaspora i fredsprocesser är väldigt viktiga frågor för mig”, säger Said Ahmed.

Suldaan Said Ahmed seisoo neuvottelupöydän päässä
Suldaan Said Ahmed arbetar som särskilt sändebud för fredsmedling.

Said Ahmeds uppdrag som särskilt sändebud fokuserar på att underbygga fredsprocesserna i regionen. Den främsta uppgiften under besöken har varit att bidra till fredliga lösningar på de politiska konflikterna i Somalia. Enligt Said Ahmed ses Finland som en pålitlig och aktiv internationell aktör:

Fredsmedling är en av prioriteringarna inom Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och Finland har länge haft en ansedd ställning som fredsmedlare ute i världen. Finland har åtagit sig att på lång sikt främja fred och dialog med länderna på Afrikas horn.”

Afrikas horn är ett sårbart område och på grund av de interna politiska väpnade konflikterna har stabiliteten försämrats ytterligare under de senaste åren. Klimatförändringar påverkar också Afrikas horn som nu lider av den värsta torkan på flera årtionden.

”Torka och hungersnöd kan också fördjupa konflikterna och driva ännu fler människor på flykt. Därför tycker jag att det är viktigt att vi samtidigt som vi tänker på den övergripande säkerheten också lyfter fram frågor som rör regionens klimatsäkerhet och humanitära läge”, säger Said Ahmed.

Den humanitära krisen är värst i Somalia. Hälften av befolkningen, det vill säga över 8 miljoner människor, är i behov av humanitär hjälp. Orsaken till det kritiska läget är naturkatastrofer som följer av klimatförändringar och de pågående konflikterna. I egenskap av särskilt sändebud har Said Ahmed som också känner till den språkliga och kulturella miljön, på ett exceptionellt sätt kunnat främja en dialog mellan de olika parterna.

”Finland och Somalia har goda och aktiva relationer. Just nu är det viktigt att vi bidrar till en fredlig lösning på de interna politiska konflikterna i synnerhet i Somaliland och fortsätter att hålla tät kontakt med alla aktörer i regionen för att åstadkomma en fredlig politisk lösning”, betonar Said Ahmed.  

Said Ahmed träffade de yngsta representanterna för det somaliska parlamentet och Somalias ungdomsminister.

Said Ahmed har lyckats bygga förtroende som gett honom en möjlighet att förmedla det internationella samfundets budskap för att stabilisera läget. Han understryker också behovet att hitta verktyg för att kunna stötta och skapa framtidsutsikter för den unga befolkningen: ”I stället för hotbilder behöver ungdomar hopp och framtidstro. På det sättet bygger vi hållbar fred”, säger Said Ahmed.

Inom kort ska Said Ahmed resa till Somalia och fortsätta diskussionen med de olika parterna. Målet är att få dem att sätta sig vid ett gemensamt förhandlingsbord.