Att motverka desinformation stöder de mänskliga rättigheterna

Att motverka desinformation stöder de mänskliga rättigheterna

Felaktig och skadlig information sprids idag ofta avsiktligt, i synnerhet på nätet. Det finns flera motiv bakom spridningen av desinformation: att undergräva förtroendet för demokratiska institutioner, skapa oenighet mellan olika befolkningsgrupper, skuldbelägga och diskriminera minoriteter, tysta ner forskare och journalister, vinna val eller att få personlig eller ekonomisk nytta. Listan är beklagansvärt lång och den blir allt längre.

Den mellanstatliga organisationen Freedom Online Coalition arbetar för ett öppet och tryggt internet, och har nyligen publicerat ett ställningstagande om spridning av desinformation, som utarbetats under Finlands och Storbritanniens ledning. "Organisationens mål är att bekämpa sådan användning av desinformation som försvagar de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten", säger utrikesministeriets människorättsambassadör Rauno Merisaari, som ansvarat för beredningen av ställningstagandet.

Enligt ställningstagandet bör regeringar inte bara avstå från att göra sig skyldiga till spridning av desinformation, utan de bör också respektera de mänskliga rättigheterna i sina åtgärder mot desinformation. Företag som arbetar på nätet och i sociala medier har ett speciellt ansvar. Att radera innehåll på nätet är inte en enkel lösning med tanke på yttrandefriheten. Felaktig information är inte brottslig i sig, men kan orsaka stor skada. De bästa resultaten uppnås genom samarbete mellan regeringar, företag, organisationer och forskare.

"Arbetet mot desinformation och för ökad cybersäkerhet kommer att synas under Freedom Online Coalitions evenemang nästa år, då Finland innehar ordförandeskap", säger Janette Sorsimo, som ansvarar för förberedelserna inför ordförandeskapet. Finland har kompetens då det gäller att identifiera gränsöverskridande desinformation och hög medieläskunnighet. 

Freedom Online Coalition är en internationell människorättsorganisation som består av 32 länder. Den främjar ett fritt, öppet och tryggt internet. Organisationen skapar internationella anvisningar, påverkar på internationella forum och arbetar för att göra människorättsmål som hänför sig till internet synliga. Finland är ordförande i Freedom Online Coalition 2021. Vi kommer särskilt att framhålla frågor som rör jämlikhet och utveckling, effekterna av artificiell intelligens samt problem som gäller auktoritära regimer. 

 

Mer information:

Janette Sorsimo, enheten för de mänskliga rättigheterna, utrikesministeriet