David Attenboroughs dokumentär utgör underlag för diskussionen om klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald

David Attenboroughs dokumentär utgör underlag för diskussionen om klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald

Paneldeltagarna som förbereder sig för FN-toppmöte 2021 ska tillsammans med ungdomar diskutera klimatåtgärder och sätt att skydda den biologiska mångfalden. Paneldiskussionen ordnas av Storbritanniens ambassad, utrikesministeriet och WWF Finland.

Viljanjyviä
Ett av de viktigaste sätten att lösa naturens och klimatets svåra situation är en hållbarare matproduktion. Bild: Jürgen Freund / WWF

Paneldiskussionen som särskilt riktar sig till skolor ordnas virtuellt onsdagen den 20 januari. I diskussionen deltar utrikesminister Pekka Haavisto, generalsekreteraren för WWF Finland Liisa Rohweder, Storbritanniens Cop26-ambassadör John Murton, miljörådet vid miljöministeriet Marina von Weissenberg och medlemmen i Storbritanniens klimatgrupp för unga Nelli Vanninen

Diskussionen bygger på den välkända naturvetaren David Attenboroughs dokumentär ”Ett liv på vår planet”. I dokumentärfilmen på Netflix beskriver den 94-åriga Attenborough den förlust av biodiversitet som skett under hans livstid och söker sätt för en mer hållbar samexistens mellan människan och de andra arterna.

Ett viktigt klimatår

Av panelens parter står Storbritannien i år som värd för ett viktigt klimattoppmöte (COP 26). Även den biologiska mångfalden har ett nära samband med de utmaningar som toppmötet har på agendan.   Miljöorganisationen WWF som globalt har övervakat ekosystemens tillstånd varnade i sin rapport Living Planet 2020 att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med i genomsnitt 68 procent sedan 1970.

Finlands mål är att vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdsland. I fjol var Finland ett av de första länderna som undertecknade det frivilliga initiativet Leader's Pledge for Nature. Initiativets syfte är att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030 och sporra världens länder till hållbar utveckling.

Finland bidrar till naturens biologiska mångfald genom internationella organisationer, såsom FN:s miljöprogram (UNEP) och Globala miljöfonden (GEF). Finansiering går också till Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och finländska frivilligorganisationer, såsom WWF Finland, Siemenpuusäätiö och Finlands Naturskyddsförbund. Genom FN-samarbetet medverkar Finland också i arbetet med att följa upp skogarnas tillstånd och deras kollager globalt. 

Information om paneldiskussionen:

Biodiversity Panel Event onsdagen den 20 januari kl. 13.15 – 14.30

Diskussionens språk är engelska. Netflix-dokumentären ingår inte i direktsändningen.

Paneldiskussionen går att följa via webben.