Rekryteringsmässan Contact Forum: hitta jobb utomlands via utrikesministeriet!

Utrikesministeriet är med på högskolestudenternas rekryteringsmässa Contact Forum i Helsingfors mässcentrum den 26 januari kl. 10–17.

Utrikesministeriet ger dig en möjlighet att söka dig till en diplomat- eller en förvaltningskarriär eller att jobba som specialtjänsteman. Vid ministeriet arbetar också civiltjänstgörare, högskolepraktikanter och sommaranställda. Finlands ambassader rekryterar lokalt anställd finsk personal och finska praktikanter, och annonserar ut sina lediga jobb via sina egna kanaler.

Utrikesministeriet rekryterar också arbetstagare och finansierar internationella anställningar, till exempel vid FN och dess underlydande organisationer, i EU och OSSE. Organisationerna söker via utrikesministeriet till exempel biträdande experter, volontärer, assistenter och experter inom civil krishantering.  

Intresserad av en FN-karriär?

Anställning som FN:s biträdande expert (Junior Professional Officer, JPO) och volontär (UN Volunteer, UNV) söks via utrikesministeriet. Utrikesministeriet söker experter till FN och dess underlydande organisationer, internationella finansinstitut och till vissa forskningsorganisationer. Finland finansierar dessa anställningar med medel för utvecklingssamarbete och civil krishantering, beroende på uppdraget.

Målet med JPO- och UNV-rekryteringar av unga vuxna är att få fler experter som arbetar inom utvecklingssamarbete och civil krishantering. Experterna utplaceras så att de även i fortsättningen har möjlighet att söka sig till internationella uppdrag antingen i FN-organisationer eller i andra organisationer.  

FN:s biträdande expertuppdrag 2023 utlyses i januari och FN:s volontäruppdrag under våren.

Jobba utomlands som expert inom civil krishantering?

Syftet med civila krishanteringsinsatser är att stärka viktiga samhällsfunktioner i krisområden och i andra områden där det finns behov av utomstående hjälp. Viktiga sektorer är bland annat polisen, rättsväsendet, gränsbevakningen, tullen, fångvården och utvecklingen av förvaltningen. 

Finland sänder ut experter till uppdrag i Europeiska unionen, OSSE och andra internationella organisationer. Arbetsgivaren är Krishanteringscentret CMC.  

En internationell EU-karriär i sikte?

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen söker praktikanter till 140 EU-delegationer runt om i världen. Ansökan till programmet Junior Professionals in Delegation(Länk till en annan webbplats.) (JPD) ordnas vart annat år. Alla medlemsländer har två praktikplatser. Därtill finansierar Finland två praktikplatser med medel för utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet sköter rekryteringens första fas, det slutliga beslutet görs av utrikestjänsten eller kommissionen. 

Rekryteringen för 2023–2025 som pågår som bäst slutar den 31 januari.  

Om du är intresserad av att jobba utomlands, kom och träffa oss på monter D5. Du är också välkommen att ställa frågor till oss! Det är gratis att delta, registrera dig på Contact Forums webbplats(Länk till en annan webbplats.)