Företrädare för Barents euroarktiska råds arbetsgrupp för urfolk träffade utrikesminister Pekka Haavisto

Det praktiska samarbetet inom Barents euroarktiska råd (BEAC) genomförs av arbetsgrupper inom olika områden, till vilka också arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen räknas. Arbetsgruppen har en särskild roll i samarbetet inom Barentsregionen: utöver den operativa rollen är delegationen ett rådgivande organ för Barents euroarktiska råd (regeringsnivå) och Barents regionråd.

Arbetsgruppen har som mål att lyfta fram och trygga urfolkens intressen och att säkerställa att urfolkens rättigheter tillgodoses. WGIP består av företrädare för samer, nentser och vepser. Till följd av frysningen av samarbetet med Ryssland har arbetsgruppen fortsatt sin verksamhet med företrädare för samerna i Finland, Sverige och Norge.

Företrädarna för sametingen, Tauno Ljetoff (Finland), Eirik Larsen (Norge) och Stefan Mikaelsson (Sverige) träffade minister Haavisto vid utrikesministeriet den 10 januari.

Urfolks toppmöte i mars

En prioritering under Finlands ordförandeskap i Barents euroarktiska råd är att trygga urfolkens påverkansmöjligheter och engagemang i Barentssamarbetet.

Finland stöder det fjärde toppmötet för ursprungsfolk  den 22–24.3.2023, där fokus ligger på samarbetet med EU:s institutioner och som för första gången hålls i Bryssel tillsammans med Europaparlamentet. Arbetsgruppen för urfolk har en viktig roll i beredningen av toppmötet.

Delegationen för arbetsgruppen för urfolk träffade också företrädare för justitieministern och ordföranden för riksdagens stora utskott Satu Hassi. Foto: Sari Wessman/Riksdagen

Företrädare för arbetsgruppen för urfolk från Finland, Sverige och Norge träffade utrikesminister Pekka Haavisto i Helsingfors den 10 januari för att diskutera arbetsgruppens verksamhet och förberedelserna inför det samiska toppmötet.