Australiens offentliga upphandling öppnas för internationell konkurrens

Australiens offentliga upphandling öppnas för internationell konkurrens

Australien ansluter sig till Världshandelsorganisationen WTO:s avtal om offentlig upphandling. Detta underlättar europeiska anbudsgivares tillträde till den australiska marknaden för offentlig upphandling och förbättrar den rättsliga säkerheten.

WTO:s kommitté för offentliga upphandlingar godkände Australiens anslutning till avtalet den 17 oktober 2018. Australiens anslutning träder i kraft 30 dagar efter att landet deponerat sitt anslutningsinstrument hos WTO, vilket torde ske 2019.

Finland anser att Australiens anslutning till GPA (Agreement on Government Procurement) är ett viktigt och positivt steg i WTO:s verksamhet.

Australien erbjuder tillgång till upphandlingar som görs av centralförvaltningen, till exempel ministerier. Däremot öppnas marknaden på regionalt och lokalt plan endast delvis. Erbjudandet överskrider det som Australien förbundit sig till i andra frihandelsavtal, till exempel i frihandelsavtalet för Stilla havet (Trans-Pacific Partnership, TPP).

Eftersom alla EU:s invändningar inte tagits i beaktande begränsar EU Australiens tillgång till upphandlingar i EU, bland annat på regionalt och lokalt plan. Detta är en vanligt förfarande i förhandlingar om offentliga upphandlingar. 

Det bedöms att de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och Australien ger EU en möjlighet att förbättra marknadstillträdet bilateralt.

GPA är ett multilateralt avtal som omfattar en del av WTO:s medlemsstater. Avtalets syfte är att öppna parternas marknader för offentlig upphandling ömsesidigt. För närvarande är 47 stater parter i avtalet: Armenien, Aruba, Europeiska unionen och dess 28 medlemsstater, Förenta staterna, Hongkong (Kina), Island, Israel, Japan, Kanada, Kinesiska Taipei, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och Ukraina.

Ytterligare information: Mary-Anne Nojonen, handelsråd, tfn 0295 351 494, mary-anne.nojonen@formin.fi