Nya biträdande avdelningschefer för konsulära tjänster och protokolltjänster samt sidoackrediteringar

Statsrådet utnämnde vid sammanträdet den 31 augusti biträdande avdelningschefer för konsulära tjänster och protokolltjänster. Vid föredragningen den 1 september beslutade republikens president om sidoackrediteringar till Moldavien och Nicaragua.

Biträdande avdelningschef, konsulära tjänster

Statsrådet förordnade utrikesrådet Lauri Aaltonen till biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för konsulära tjänster för perioden 1 september 2023 – 31 augusti 2027. Aaltonen har varit ambassadör för samordning av utrikesförvaltningens utvecklingsprojekt sedan 2016.

Åren 2008–2015 arbetade han som chef för allmänhetstjänster vid utrikesministeriet och åren 2007–2008 som biträdande avdelningschef för administrativa avdelningen.

Beskickningserfarenhet har han från Lissabon, México och Marseille.

Aaltonen har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1984. Han är ekonomie magister och juris kandidat.

Lauri Aaltonen

Biträdande avdelningschef, protokolltjänster

Statsrådet utnämnde ambassadrådet Christian Lindholm till tjänsten som utrikesråd från den 18 september 2023 och förordnade honom till biträdande avdelningschef för protokolltjänster för perioden 18 september 2023 – 31 augusti 2027. Lindholm har varit chef för utrikesministeriets enhet för personalutveckling och arbetshälsa sedan 2019.

Åren 2015–2019 var han ställföreträdande chef för Finlands ambassad i Madrid och åren 2010–2015 ansvarig tjänsteman för Asiatiska utvecklingsbanken vid utrikesministeriet.

Lindholm har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1995. Till utbildning är han ekonom.

Christian Lindholm

Sidoackrediteringar till Moldavien och Nicaragua

Republikens president befullmäktigade ambassadör Leena Liukkonen som den 1 september 2023 intar posten som chef för ambassaden i Bukarest, att representera Finland i Moldavien och ambassadör Ari Mäki som den 1 september 2023 intar posten som chef för ambassaden i México att representera Finland i Nicaragua.

Ytterligare information

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, utrikesministeriet, tfn 029 535 0038
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.