Världens största frihandelsområde har skapats i Afrika

Världens största frihandelsområde har skapats i Afrika

Det afrikanska frihandelsavtalet ska öka handeln mellan de afrikanska länderna och diversifiera produktionen.

Afrikan unionin päämaja Addis Abebassa.
Afrikanska unionens högkvarter i Addis Abeba. 54 av Afrikanska unionens 55 medlemsstater har undertecknat frihandelsavtalet. Foto: Outi Einola-Head.

Frihandelsavtalet för den afrikanska kontinenten (African Continental Free Trade Agreement, AfCFTA) implementeras från och med ingången av detta år. Genom avtalet har det skapats ett frihandelsområde med 1,3 miljarder konsumenter och 54 medlemsländer. Om man ser till antalet länder är det nya frihandelsområdet det största i världen.

Avsikten med upprättandet av en inre marknad är att öka handeln mellan länderna på kontinenten. Idag går endast 17 procent av exporten till andra afrikanska länder, när till exempel andelen intern handel i Europa är 69 procent.

"Handeln inom Afrika har utvecklats genom regionala ekonomiska avtal, men det här är ett mer ambitiöst kliv framåt. Frihandelsavtalet för hela kontinenten ska främja samarbetet mellan de afrikanska länderna, människornas rörlighet, den ekonomiska tillväxten, utvecklingen, välfärden och freden", säger chefen för utrikesministeriets handelspolitiska enhet Pasi-Heikki Vaaranmaa.

Även ökad industrialisering och diversifiering av produktionen och exporten är centrala element.

Avtalet avskaffar tullarna på 90 procent av handelsvarorna under fem år. De fattigaste länderna har en tioårig övergångsperiod. Enligt bedömningarna kommer Afrikas inkomster att öka med upp till 365 miljarder euro före år 2035. Resten av världen kommer också att dra nytta av avtalet, upp till 62 miljarder euro.

"I en värld som ansätts av protektionism vill de afrikanska länderna främja frihandel och undanröja hinder – detta har också en symbolisk betydelse. De praktiska fördelarna med avtalet hänger på genomförandet, och det kommer att stöta på utmaningar. Affärsmiljön förbättras inte endast med hjälp av ett frihandelsavtal", säger Vaaranmaa.

Avtalet omfattar till en början varuhandeln, tjänstehandeln samt bestämmelser och förfaranden för tvistlösning. Senast under sommaren 2021 implementeras även avtalets delar gällande investeringar, konkurrens och immateriella rättigheter.

Det är nu synnerligen viktigt att ekonomierna återhämtar sig, tillväxten fortsätter och fattigdomen minskar, för att länderna ska klara av följderna av coronapandemin. Nedgången i oljepriset på grund av coronan har fått många länders ekonomier att kollapsa eftersom de är beroende av handeln med råvaror.

"Först kommer frihandelsavtalets positiva följder att gynna de afrikanska länderna. Kontinentens ekonomiska tillväxt och integration öppnar emellertid affärsmöjligheter också för andra, inklusive finländska företag. På lång sikt kan EU och de afrikanska länderna bygga upp jämlikare handelsrelationer på basis av AfCFTA", bedömer Vaaranmaa.

EU och dess medlemsländer har redan under flera år understött frihandel och fördjupad integration i Afrika. År 2019 stödde EU genomförandet av AfCFTA med närmare 32 miljoner euro. Afrikas ekonomiska utveckling stöds också genom investeringar. Finland håller på att utarbeta en Afrikastrategi som ska hjälpa oss att knyta närmare förbindelser med de afrikanska länderna.

Wamkele Mene från Sydafrika har valts till AfCFTA:s första generalsekreterare. Avtalets sekretariat öppnades i Ghanas huvudstad Accra i augusti 2020 och det ska grundas kontor även i de övriga medlemsländerna.