Främjande av uniformerade kvinnors betydelsefulla deltagande i FN:s fredsinsatser

Främjande av uniformerade kvinnors betydelsefulla deltagande i FN:s fredsinsatser

Utrikesministeriet och Kanadas ambassad ordnar ett webbinarium som avslutning på FN:s 75-årsjubileum och 20-årsjubileet för säkerhetsrådets resolution om kvinnor, fred och säkerhet. Webbinariet Advancing meaningful participation of uniformed women in UN peace operations hålls den 17 december 2020 kl. 17–18:30.

Finland och Kanada vill tillsammans främja och utveckla de kvinnliga fredsbevararnas arbete inom ramen för Elsie-initiativet och andra projekt som stöder kvinnliga fredsbevarares yrkeskarriärer.

Webbinariet inleds av Kanadas ambassadör Jason Tolland. Därefter talar utrikesministeriets understatssekreterare för politiska frågor Kai Sauer, en representant för Kanadas utrikesministerium Gwyn Kutz (Director General of Peace & Stabilization Operations Program) och brigadgeneral Lise Bourgon. FN:s perspektiv på diskussionen förs fram av Päivi Kannisto, chef för området fred och säkerhet vid UN Women. Den tidigare fredsbevararen Eevi Pöntinen delar med sig konkreta erfarenheter från fältet. Moderator för diskussionen är Beth Woroniuk, som är samordnare för Kanadas nätverk för kvinnor, fred och säkerhet, och som bidrar med civilsamhällets viktiga perspektiv till diskussionen.

Det har reserverats gott om tid för diskussionen, och publiken har möjlighet att ställa frågor på förhand eller under webbinariet. Mer information om webbinariets innehåll finns i inbjudan (pdf).

Anmäl dig till webbinariet senast den 15 december 2020 på adressen https://www.lyyti.in/womenpeacesecurity. Webbinariet hålls på plattformen Teams på engelska.

Välkommen!

 

Inbjudan: Advancing meaningful participation of uniformed women in UN peace operations (på engelska)