Aktuellt om coronaviruset och inresande i Ryssland

Aktuellt om coronaviruset och inresande i Ryssland

Coronavirussituationen i Ryssland varierar regionalt och situationen är fortfarande svår i många regioner. De ryska landgränserna är stängda för resenärer, med vissa undantag. Flygtrafiken till S:t Petersburg och Moskva gradvis återställas och Ryssland har börjats bevilja visum för finska medborgare och folk som är bosatta i Finland.

På grund av coronaviruspandemin rekommenderar Finlands utrikesministerium att unvika alla onödiga resor (Öppnar nytt fönster). Alla måste överväga resan. Om du ändå bestämmer dig för att åka på resan, bekanta dig med de Finland och Rysslands inträdesregler och följ myndigheternas coronavirusinstruktioner under hela resan. Se också upp coronatest- och karantäninstruktioner från THL: s webbsida(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) när du återvänder till Finland.

Coronavirussituationen i Ryssland

Coronavirussituationen i Ryssland varierar regionalt och är fortfarande svår i många regioner. På webbsidan Стопкоронавирус.рф(Länk till en annan webbplats.) ryska myndigheterna publicerar officiella statistiker över covid-19 och information om restriktioner som gäller i olika regioner. Huvudsakligen är det obligatoriskt att använda munskydd på allmänna platser i hela Ryssland.

Begränsning av gränstrafiken mellan Ryssland och Finland

 • Enligt ett beslut från ryska regeringen den 25 januari 2020, finns det inga restriktioner för flygpassagerare, som tar direkt flyget från Finland till Ryssland. Det här gäller finska medborgare och folk som är bosatta i Finland. Flygförbindelser från Moskva och S:t Petersburg till Helsingfors har ökas.
 • Ryssland inleder på nytt behandlingen av visum, utan e-visum, för finska medborgare och folk som är bosatta i Finland. Instruktioner om hur man ansöker om visum finns på ryska visumcenters webbsida(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).
 • Rysslands beslut påverkar inte Finlands egna inreserestriktionerna, och bara vissa specialgrupper är tillåtna att resa till Finland.
 • Trafik fram och tillbaka vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är tillåten bara för vissa grupper. 
 • Till S:t Petersburg är det tilllåten att resa vid landgränsen till fotbolls-EM med FAN-ID(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Du får det, om du har köpt biljetter till en match som ska spelas i S:t Petersburg.
 • Finlands regeringen fortfarande rekommenderar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) att undvika resor som inte är nödvändiga. När man flyger till Ryssland, ska man beakta ryska myndigheternas krav på ett negativt koronatestresultat, som har tagits högst tre dagar tidigare.
 • Om du oavsett rekommendationerna planerar en resa till Ryssland under tiden av Fotbolls-EM på sommaren 2021, vänligen bekanta dig med innehåll till EM-turister(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Återresa till Finland

Karantän

Vi ber alla notera att personer som återvänder till Finland från utlandet bör hålla sig till finska myndigheternas test- och karantäninstruktioner. Det rekommenderas att man under frivilliga karantänen stannar hemma utan att gå på jobb eller avlägsna sig hemifrån av andra orsaker. Enligt THL: s anvisningar kan varaktigheten av frivillig karantän förkortas med negativt coronatestresultat.

Med bil över landgränsen

De som återvänder till hemlandet kan korsa gränsen med egen bil vid gränsövergångsställen. Vi rekommenderar att man kollar när de är öppna på Gränsbevakningsväsendets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Evakueringstransporter landvägen för personer som återvänder till sitt hemland, eller det land där de är permanent bosatta, mellan Finland och Ryssland sköts för närvarande av två företag: HH-Kuriiri i Villmanstrand och Skandinavia i St. Petersburg. Här hittar du mera information och deras kontaktuppgifter: HH-Kuriiri Oy(Länk till en annan webbplats.) och Скандинавия(Länk till en annan webbplats.).

Med flyg

Den 25 januari 2021 meddelade Ryssland att flygtrafikens restriktioner ska upphävas när man flyger direkt från Finland till Ryssland. Flygförbindelser från Moskva och S:t Petersburg har ökats så småningom. Mest aktuell information får man veta på Aeroflots (Länk till en annan webbplats.)och Finnairs (Länk till en annan webbplats.)webbsidor.

Om visumet går ut

Den 19 april uppgav det ryska inrikesministeriet att man på grund av coronaepidemin förlänger visumens giltighetstid för utlänningar som befinner sig i Ryssland. Visuminnehavaren ska själv anhålla om förlängning av närmaste representant för inrikesministeriet. Du hittar deras adresser här(Länk till en annan webbplats.). Man kan anhålla om förlängning fast ens visum redan har slutat gälla. Vid behov kan Finlands beskickningar ge råd. Källan på ryska(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.)

Vanliga frågor om restriktionerna i trafiken över östgränsen (under avstängningen)

Får en finländare som är i Ryssland återvända till Finland under avstängningen?

Ja. Finska medborgare och deras familjemedlemmar får återvända till Finland. Personer som kommer till Finland efter en utlandsresa bör tillbringa 14 dagar i karantänliknande omständigheter. Karantän kan förkortas med negativt coronatestresultat.

Får ryska medborgare som är i Finland återvända till Ryssland under avstängningen?

Ja. Personer från tredje land, med andra ord också Ryssland, får lämna Finland under avstängningen.

Får medborgare från tredje land som har uppehållstillstånd i Finland komma till Finland?

Ja. Personer från tredje land som vistas i Finland med uppehållstillstånd får återvända till Finland under avstängningen. Alla som kommer till Finland efter en utlandsresa bör tillbringa 14 dagar i karantänliknande omständigheter. Karantän kan förkortas med negativt coronatestresultat.

Kan man resa till andra EU- och Schengenländer via Finland?

Ja. EU- och Schengenländers medborgare och deras familjemedlemmar får resa via Finland till andra EU- eller Schengenländer, och det samma gäller personer från tredje länder som har uppehållstillstånd i ett EU- eller Schengenland.

Får en finländare i Finland åka till Ryssland under avstängningen om hen har arbetsvisum?

Ryssland har meddelat den 25 januari 2021 att flygtrafikens restriktioner ska upphävas när man flyger direkt från Finland till Ryssland. Det här gäller finska medborgare och folk som är bosatta i Finland. Trafik vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är begränsat. Inresa till Ryssland är tillåtna bara för specialgrupper och i vissa förhållanden, t.ex. begravningen av en närstående, när man besöker en närstående som behöver vård eller sköter sin hälsa. Vi påminner att utrikesministeriet uppmanar undvika resor som inte är nödvändiga.

Hur blir det med flygtrafiken?

Finnair och Aeroflot har avbrutit sina reguljärflyg mellan Finland och Ryssland tills vidare. Det lönar sig att kolla efter uppdateringar på flygbolagens egna webbplatser.

Hur blir det med tågtrafiken?

Allegro- och Tolstojtågen trafikerar tills vidare inte.

Hur blir det med busstrafiken?

Lux Express-reguljärturer trafikerar inte tills vidare.

Hurdan trafik mellan Finland och Ryssland är tillåten?

Syftet med begränsningarna är att begränsa all onödig rörlighet. Målet är att hindra och stoppa spridningen av coronaviruset, inte att förhindra nödvändiga resor. Under avstängningen är nödvändig rörlighet tillåten för vissa grupper, och dit räknas följande:

 1. personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet, forskare i hälsovård samt yrkesutbildade personer inom äldreomsorgen
 2. transport- och logistikpersonal inom godstrafiken till den del deras verksamhet är nödvändig
 3. diplomater, personal vid internationella organisationer, militär personal och biståndsorganisationers personal när de utövar sina funktioner
 4. personer på nödvändig genomresa (transit) eller evakuering
 5. personer som reser på grund av tvingande personliga skäl
 6. personer som är i behov av internationellt skydd eller som reser av andra humanitära skäl
 7. annan nödvändig och motiverad trafik, till exempel arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen, och som förutsätter arbetsinsatser av en eller flera personer som kommer från ett annat land och arbetet inte kan skjutas upp

Hur går det med frakt- och godstrafiken?

Avsikten med reserestriktionerna är inte att skada import, export eller transitering av varor, i synnerhet känsliga varor och livsmedel. Gods- och frakttrafiken fungerar fortsättningsvis men förändringar kan ske i gränsövergångarnas öppettider.

Vi rekommenderar följande för finländare som är bosatta i Ryssland:

 1. Att göra en reseanmälan till utrikesministeriet. Den kan du fylla i här(Länk till en annan webbplats.). I nödfall eller krissituationer kan utrikesministeriet kontakta dem som har gjort reseanmälan.
 2. Att följa med beskickningarnas, utrikesministeriets, Institutets för hälsa och välfärd samt de lokala myndigheternas underrättelser
 3. Att vara noggranna med sin hygien, bland annat tvätta händerna regelbundet med tvål
 4. Att undvika närkontakt, publikevenemang, stora folksamlingar och kollektivtrafik, särskilt i rusningstid
 5. Att förbereda sig på begränsad rörelsefrihet genom att ha ett lager av livsmedel och vatten i sitt hem som räcker för ungefär två veckors förbrukning, samt se till att man har tillräckligt mediciner och kontanter hemma
 6. Att vara beredd på att persontrafiken mellan Finland och Ryssland kan begränsas och avgångar ställas in med kort varsel
 7. Att aktivt följa med sitt hälsotillstånd och kontakta läkare om man misstänker att man har smittats av coronaviruset.

Länkar till ryskspråkiga källor

Länkar till svenskspråkiga källor

Telefonnummer och kontaktuppgifter

 • Allmänt nödnummer i Ryssland: 112
 • Ambulans: 103
 • Landsomfattande rådgivning: 8 800 2000 112
 • Rådgivning i Moskva: +7 495 870 4509 (8-21)
 • Finlands utrikesministeriums journummer: +358 9 1605 5555 (24/7, endast i nödfall)

Privatkliniker som tar emot coronapatienter

I Moskva

Rysslands största privatvårdkedja Medsi har utrustat en av sina kliniker Moskva för att lämpa sig för vård av coronavirus- och lunginflammationspatienter.