Ny rekommendation: Iaktta särskild försiktighet om du reser i EU och Schengenområdet

Ny rekommendation: Iaktta särskild försiktighet om du reser i EU och Schengenområdet

Utrikesministeriet rekommenderar att man iakttar särskild försiktighet när man reser i EU och Schengenområdet. Ministeriet avråder fortsättningsvis från resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner.

 uppdaterat 1.7.2021: Rekommendationen angående resor till Ryssland "undervik alla resor"'
12.7. "Under perioden 12–25 juli" -stycke

16.7.  "Inresa till Finland från och med 26 juli 2021"
4.9. raderad mening: "Dessutom undvik alla resor till Brasilien, Sydafrika, Indien och Ryssland."

Coronaviruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart. Tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster kan vara begränsad, karantän kan förordnas och rörelsefriheten utomhus kan begränsas. Så länge som pandemin pågår kan utrikesministeriet ha begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands.

Utrikesministeriets allmänna rekommendation gällande resor inom EU och Schengenområdet är på grund av coronaviruspandemin att iaktta särskild försiktighet. Gällande länder utanför EU och Schengenområdet är den allmänna rekommendationen att undvika resor som inte är nödvändiga, med undantag för de länder för vilka regeringen har avskaffat inresebegränsningarna(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

För vissa länders del avråder utrikesministeriet från alla resor eller uppmanar finländare att lämna landet omedelbart på grund av landets allmänna säkerhetssituation.

Alla har rätt att lämna Finland, om inte den rätten begränsats genom lag. Finska medborgare och personer som är permanent bosatta i Finland har alltid rätt att återvända till Finland.

Om du reser, var ansvarsfull

Om du trots allt besluter dig för att resa, var ansvarsfull och iaktta myndigheternas rekommendationer och bestämmelser.

Om du planerar en resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser så att inresa i praktiken ändå är omöjlig. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa. Också transitländerna kan ha egna restriktioner.

Allt fler länder kräver ett negativt coronatest, ett intyg över att du redan haft coronavirussjukdomen eller över att du fått coronavaccinet som villkor för inresa. De flesta länderna kräver intyget på landets egna språk eller på engelska. Du ska själv ta reda på vilka intyg som krävs.

Kontrollera din att reseförsäkring är giltig och tillräckligt omfattande. Just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att försäkringsskyddet gäller också under en pandemi.

    Inresa till Finland från och med 26 juli 2021

    Från och med måndagen den 26 juli 2021 tillåts inresa till Finland för personer som anländer från vilket land som helst och som kan uppvisa intyg över att de har blivit vaccinerade med en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 före ankomsten till Finland. Listan över de godkända vaccinationsserierna finns på THL:s nätsida.(Länk till en annan webbplats.)

    Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för hälsosäkerheten för alla som anländer till Finland. Läs de aktuella anvisningarna om hälsosäkerhet och rekommendationerna om frivillig karantän på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: Coronaviruspandemin och resor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)