Nyheter om coronaläget i Estland

Nyheter om coronaläget i Estland

Bekanta dig med coronavirusläget i Estland samt inreseinstruktionerna nedan. Bevakning av de inre gränserna har upphört per den 26:e juli 2021. Detta betyder att inresor till Finland från andra EU- och Schengenländer är tillåtna utan begränsningar.

Gränsövergång från Estland till Finland

Trafik från Estland till Finland är tillåten utan begränsningar. Alla till Finland inresande personer omfattas fortsättningsvis av de skyldigheter som stiftas om i lagen om smittsamma sjukdomar.

När du kommer till Finland från ett land med hög coronarisk (t. ex. Estland) och du är född år 2005 eller tidigare, måste du delta i hälsosäkerhetsåtgärderna vid inresepunkten. Vid ankomsten är det enligt lagen om smittsamma sjukdomar möjligt att kontrollera att passageraren har ett intyg över ett negativt coronatest, genomgången sjukdom och/eller vaccinationer. De som bor i EU-länder kan vid ankomsten till landet visa upp EU:s coronaintyg. De som bor i Finland får EU:s coronaintyg via Mina Kanta-sidor.

När du kommer från ett riskland behöver du inte delta i coronavirustesten vid ankomsten till landet, om du har ett intyg över en godtagbar vaccinationsserie mot COVID-19 och minst 14 dagar har gått sedan den senaste vaccinationsdosen, eller om du har ett intyg över en laboratoriebekräftad genomgången coronavirussjukdom inom 6 månader.

Du måste gå på ett coronavirustest inom 3–5 dygn (72–120 timmar) efter ankomsten till Finland, om du vid ankomsten från ett riskland har ett intyg över ett negativt resultat av coronavirustestet som har tagits högst 72 timmar före ankomsten till Finland, ELLER ett intyg över den första vaccindosen ur en vaccinationsserie med två doser som har tagits minst 14 dygn före ankomsten till landet.

Ifall du inte har något av de ovan nämnda intygen när du kommer från ett riskland, måste du gå på ett coronavirustest både vid ankomstpunkten och inom 3–5 dygn efter ankomsten till Finland.

Observera att alla coronavirustest som utförs i Finland vid inresan är obligatoriska enligt de temporära ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar. Även om du inte får en separat inbjudan måste du gå på testen. Testen är gratis. Om en vuxen passagerare vägrar genomgå ett obligatoriskt coronavirustest kan hon/han beordras böter.

Undvika kontakter

Det rekommenderas starkt att du undviker kontakter när du

väntar på resultat av ett test som utförts vid inresepunkten eller på ett test som utförts 3–5 dygn (72–120 timmar) efter inresan och/eller

- ska gå på coronatestetet 3–5 dygn efter ankomsten till landet.

Det rekommenderas att du undviker kontakt med andra personer än de som bor i samma bostad eller inkvartering. Det är frivilligt att undvika kontakt med andra. Det är dock särskilt viktigt för att de nya varianterna av coronaviruset inte lyckas sprida sig.

Det rekommenderas starkt att du håller dig inomhus och t. ex. inte använder kollektivtrafik och inte går till affär.

Om du har att göra med andra människor, håll tillräckligt säkerhetsavstånd och använd munskydd enligt de aktuella rekommendationerna. Följ hälsovårdsmyndigheternas anvisningar också i övrigt.

Enligt de temporära ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar behöver följande personer inte visa intyg eller delta i ett coronavirustest vid inresepunkten: Till vem riktar man inte hälsosäkerhetsåtgärder vid ankomsten till landet?(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

*

Bekanta dig med reserestriktionerna och anvisningarna beträffande hälsokontroll innan du anländer till Finland. Vänligen kontrollera inför resan vilka reserestriktioner som gäller under din resa på Gränsbevakningsväsendets hemsida(Länk till en annan webbplats.). Boka en tid för ett coronatest på FINENTRY(Länk till en annan webbplats.).

Mer information:

Gränsövergång från Finland till Estland

​​​​Från och med 2.8.2021 hör Finland till den gula kategorin (när incidensen av nya fall i förhållande till 100 000 invånare under de sistlidna 14 dygnen är 75–200). Det betyder att till Estland kan anlända de som har ett intyg över en godtagbar COVID-19-vaccinationsserie, genomgången coronavirussjukdom eller ett negativt coronatest. Man kan gå på test vid ankomsten till landet. Testet är avgiftsbelagt till alla, som inte bor i Estland.

Under 12-åriga barn och vissa andra grupper behöver inte gå på test.

Observera att du möjligen berörs av Estlands karantänspåbud ifall du reser in i Estland från Finland via ett annat land.

Den som reser in i Estland med flyg kan på förhand fylla i Estlands hälsomyndighets frågeblankett (Länk till en annan webbplats.)på internet.

Regeringen anser, att risken för spridning av viruset i Estland är på medelhög nivå (gul). Det är obligatoriskt att använda munskydd i kollektivtrafiken.

OBS! Från och med den 26 augusti 2021 är det obligatoriskt att använda munskydd i offentliga rum där coronaintyg inte kontrolleras, t. ex. på affärer. Munskydd krävs inte av under 12-åriga. I alla andra offentliga rum och på evenemang ska man visa upp ett intyg över en godtagbar vaccinationsserie mot COVID-19, ett intyg över en laboratoriebekräftad genomgången coronavirussjukdom inom 6 månader eller ett intyg över ett negativt resultat av ett coronatest. Coronaintyg krävs inte av under 18-åriga.

Bekanta dig med ikraftvarande restriktioner på www.kriis.ee(Länk till en annan webbplats.). ​​

De senaste uppgifterna om Estlands begränsningar och bestämmelser hittas på regeringens kriswebbplats www.kriis.ee (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)och på estniska utrikesministeriets webbplats www.vm.ee(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Ambassaden rekommenderar alla som har avsikt att resa till Estland eller som redan befinner sig där gör en reseanmälan (Öppnar nytt fönster).

Om du inte har något slutdatum i din reseanmälan eller om du återvänder tidigare ska du radera din reseanmälan. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig kan du skicka en begäran om att radera din reseanmälan per e-post till KPA-10@formin.fi (Öppnar nytt fönster). 

Konsulatets kundservice är öppen måndag och fredag 9–12. I nödfall också 13–16.

I nödfall efter tjänstetid kan du ringa utrikesministeriets jour: +358 9 1605 5555. 

Länkar

Suomeksi: Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
På svenska: Gränsbevakningsväsendets anvisningar om inresan till resenärer(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
In English: The instructions of the Finnish Border Guard to passengers regarding entry to Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Gränsbevakningsväsendets  kontaktuppgifter(Länk till en annan webbplats.)

Estniska regeringens kriswebbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
​​​​​​​Estniska hälsomyndighets anvisningar(Länk till en annan webbplats.) 
​​​​​​​