Nyheter om coronaläget i Ukraina

Nyheter om coronaläget i Ukraina

Antalet fall av coronavirus i Ukraina ökar.

Nyheter om coronaläget och gällande begränsningar i Ukraina

Uppdaterad 19.8.2021

Antalet fall av coronavirus i Ukraina är högt. Ukrainas hälsovårdens situation är bekymmersam. Antalet infektioner fortsätter att ökar i Kiev

De ukrainska myndigheterna har förlängat åtgärder som begränsar rörlighet och sammankomst och de gäller åtminstone till och med den 30 augusti. Bekränsningar varierar mellan olika regioner.

Ukrainas område är delt upp i fyra olika kategorier (grön, gul, orange, röd) på grund av gällande epidemiologiska situationen på området. Gröna färgen beskriver lättaste och röda färgen fastaste begränsningsåtgärder.

Om man planerar resa till Ukraina är det också alltid viktig att kolla aktuella begränsningar från ukrainska myndigheter.

Följande begränsningar är giltiga i hela landet, också på områdena som tillhör gröna kategorin.

  • Inomhus på allmänna platser måste man alltid använda munskydd.
  • I trafikmedlen måste där vara sittplats för alla passagerare.
  • I stora händelsen måste där vara fyra kvadratmeter för varje deltagare.
  • Bio får vara öppna, men bara halvt av sittplatser.
  • Restoranger stängdes senast klockan 24.

Alla passagerare behöver omfattande försäkringsskyddet. Passagerare äldre än 12 år behöver också prov att de är helt vaccinerat, en negativt anigentest eller negativt PCR-test, ej äldre än 72 timmar vid inresa. 

Början av 5. augusti alla ovaccinerande passagerar äldre än 18 år ska bestämmas i frivillig karantän som ska följas via en mobilapplikation. Karantän kan man förkorta med ett negativ PCR-test.  Informationen om försäkringsskyddet, PCR-test och ankomsten till Ukraina finns det på ukrainska myndigheters webbsidor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Aktuell information om öppna gränsövergångsställen finns på de ukrainska gränsmyndigheternas webbplats.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Kundbetjäningen vid Finlands ambassad i Kiev är öppen endast med tidsbokning.

Ambassaden påminner om att coronavirussituationen i Ukraina fortfarande är akut och restriktionerna förändras hela tiden. Vi rekommenderar att du följer informationen från myndigheterna, t.ex. med hjälp av källorna i länklistan (se nedan).      

Uppdaterad information om coronasituationen i Ukraina:

Vi rekommenderar att alla finländare i Ukraina gör en reseanmälan till utrikesministeriet. Det kan man göra här: reseanmalan.fi (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ifall du redan gjort en reseanmälan men din vistelse blir längre än planerat bör du ändra slutdatumet i reseanmälan. På så sätt får vi information om att du fortfarande befinner dig i landet och kan kontakta dig med information och förfrågningar. Ifall du registrerat dig i tjänsten kan du uppdatera slutdatumet själv. Om inte, ombeds du att göra en ny reseanmälan.

Om du inte har något slutdatum i din reseanmälan eller om du återvänder tidigare ska du radera din reseanmälan. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig kan du skicka en begäran om att radera din reseanmälan per e-post till KPA-10@formin.fi. Vi ber dig uppmärksamma att tjänsten för att ändra och radera reseanmälningar stundtals kan vara överbelastad.