Nyheter om coronaläget på Cypern

De inreserestriktioner som föranleds av coronapandemin har slopats på Cypern från och med den 1 juni 2022. Maskkravet har slopades från och med den 31 augusti 2022 i alla andra inomhusutrymmen utom sjukvårdsinrättningar, apotek och kollektivtrafikfordon.

Resa till Cypern

Cypern har avstått från alla inreserestriktioner till följd av coronapandemin från och med den 1 juni 2022. Från och med den 1 juni 2022 krävs det inte längre något digitalt EU-ränteintyg eller coronavirusprov av personer som kommer till Cypern från Finland.

Inträdeskraven mildras från 1 juni 2022. För mer information om inträdeskraven och nuvarande restriktioner se Cyperns turistmyndighet bulletin(Länk till en annan webbplats.)

Flygbolagens krav bör ses över separat.

För mer information om att resa till Cypern, besök Cyperns turistmyndighet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och Cyperns flygplatswebbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Lokala restriktioner på Cypern

Maskkravet har slopades från och med den 31 augusti 2022 i alla andra inomhusutrymmen utom sjukvårdsinrättningar, apotek och kollektivtrafikfordon. Personer över 12 år ska använda mask i dessa utrymmen, och personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med 300 euro.

Coronapass (”safepass”, dvs. EU:s digitala Koronatointyg) krävs på serviceställen inom hälso- och sjukvården (sjukhus, vårdhem osv). Identiteten för innehavaren av coronapasset kommer att verifieras, så pass eller identitetskort måste du hålla med dig.Coronapass (”safepass”, dvs. EU:s digitala Koronatointyg) krävs på serviceställen inom hälso- och sjukvården (sjukhus, vårdhem osv). Identiteten för innehavaren av coronapasset kommer att verifieras, så pass eller identitetskort måste du hålla med dig.

På Cypern rekommenderas ett snabbtest eller ett hemtest en gång i veckan. Snabbtestet kan utföras på laboratorier och apotek som har licens på Cypern till ett pris av högst 10 euro. Hemtesterna kan köpas på de flesta apoteken, och ett paket med fem hemtester kostar högst sex euro.

Nyhetsbrev från cypriotiska lokala myndigheter kan också följas på länkarna nedan:

Följ lokala hälsomyndigheters riktlinjer

Det är bra att förstå att trots försiktighetsåtgärderna kan man utveckla en sjukdom som orsakas av coronaviruset eller utsättas för sjukdomen när någon annan blir sjuk. I sådana situationer måste de lokala hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och föreskrifter följas. Frågor som rör researrangemang, tillträde till sjukhus eller tillgång till behandling i samband med eventuell karantän kan inte påverkas av Finlands ambassad, konsulat eller andra finska myndigheter.

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset stanna i ditt boende och ring Covid-telefontjänsten. Du får service via följande nummer: 22421600, 22495671, 22495666, 22421745, 22570588, 22514264, 22514258, 22514259, 22771923. För allmän information om Covid-viruset och lokala begränsningarna, ring 1474 från 08:00 till 20:00. Telefonnummer kan ringas från en cypriotisk telefonlinje. Tjänsten finns på grekiska eller engelska.

På Cypern bestäms de som får ett positivt testresultat i en karantän på 7 dagar, minskningen av karantänstiden börjar dagen efter testresultatet. Karantänen kan förkortas, om testet som tagits den femte dagen är negativt. Det är inte möjligt att återvända till hemlandet under karantänen. De cypriotiska myndigheterna har karantänhuggsedlar reserverade för turister. När hotellen är fyllda måste resenären själv ordna egen karantäninkvartering. Efter karantänen kan ett digitalt EU-koronacertifikat skrivas ut från de cypriotiska myndigheternas webbplats(Länk till en annan webbplats.). För mer information, kontakta de cypriotiska myndigheterna på covidFollowUp@moh.gov.cy

Fler Covid-hjälplinjenummer på Cypern finns på Cyperns press- och informationskontor(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Resa till norra delen av ön

Den så kallade ”gröna linjen” som administreras av FN delar Cypern i två delar: den norra delen av ön, erövrad av Turkiet 1974 och bebodd av turkcyprioter, och den södra delen av ön bebodd av grekcyprioter. 1983 förklarade den turkcypriotiska gemenskapen sig vara en oberoende ”Turkiska republiken norra Cypern” (TRNC), endast erkänd av Turkiet. Ön har alltså bara en internationellt erkänd administration, Republiken Cypern.

EU-medborgare kan korsa den gröna linjen vid nio övergångsställen genom att uppvisa ett pass eller fotolegitimation.

Ambassaden har inga officiella kontakter med öns norra del och därför är informationen på Covid-19 begränsade i dessa avseenden. De senaste reglerna bör kontrolleras direkt från covid-19-bulletinerna(Länk till en annan webbplats.) på norra ön, snabba förändringar är möjliga.

Reseanmälan

Ambassaden rekommenderar alla turister och finländare som redan är på Cypern att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.)

Om din reseanmälan inte har haft ett slutdatum eller om du har återvänt till Finland tidigare än planerat, bör anmälan raderas. Om du har registrerat dig för tjänsten kan du redigera din annons själv. Om du inte har registrerat dig, skicka en begäran om radering till e-postadressen KPA-10@formin.fi .

Ambassadens aktuella kommunikation finns på beskickningens webbplats(Länk till en annan webbplats.) och på Facebook(Länk till en annan webbplats.)

Frågor och svar om resor och coronaviruset på utrikesdepartementets webbplats

Kundtjänst

Med anledning av coronasituationen har ambassadens kundtjänsttider reducerats. Vänligen se ambassadens öppet- och kundservicetider i avsnittet kontaktinformation(Länk till en annan webbplats.).