Nyheter om coronaläget på Cypern

Nyheter om coronaläget på Cypern

På grund av coronaviruset finns det exceptionella regler och begränsningar som måste följas. Användning av en ansiktsmask är obligatorisk överallt när du rör dig utomhus och inomhus om det finns minst två personer närvarande. Från och med den 22 juli 2021 tillhör Finland den orange landskategorin.

Resa till Cypern

De cypriotiska myndigheterna har inrättat en elektronisk portal, Cyprus Flight Pass(Länk till en annan webbplats.), genom vilken alla som kommer till Cypern måste ansöka om ett inresetillstånd i förväg. Användning av portalen är obligatorisk för alla som har för avsikt att anlända till Cypern. Genom portalen utfärdar Cypern ett elektroniskt inresetillstånd. Inresetillståndet måste uppvisas vid incheckningen på flygplatsen och vid ankomst till landet. De cypriotiska myndigheterna har angett att uteblivet tillstånd resulterar i antingen 300 euro i böter eller ett inreseförbud och repatriering av passageraren.

Undantagsvis kan den information som krävs tillhandahållas genom att fylla i de formulär som finns på portalen manuellt, men bara om portalen tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska skäl eller under systemunderhåll.

För mer information om Cyperns flygpassportal, se information från Cyperns nyhets- och informationskontor(Länk till en annan webbplats.) (Press and Information Office). 

Frågor angående användandet av Cyperns flygpassportal kan ställas genom att ringa från utlandet +357 22 285 757 eller från Cypern 1474. Frågor kan också ställas skriftligen via plattformen(Länk till en annan webbplats.).

Baserat på landspecifika epidemiologiska data har de cypriotiska myndigheterna skapat landskategorier grönt, orange, rött och grått.

Från och med den 22 juli 2021 tillhör Finland den orange landskategorin. Listor över landsgrupper publiceras på Cyperns Flight Pass-webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Personer som anländer till Cypern från Finland måste antingen ha ett EU-koronacertifikat utfärdat på följande villkor:

  • Vaccinationsintyg (utfärdat  till en person som har vaccinerats med alla nödvändiga doser av vaccin)
  • Negativt resultat av ett PCR-test som tagits inom 72 timmar före avgång
  • Certifikat för tillfrisknande från coronavirus (giltigt i 180 dagar, från och med det 14: e dagen efter positivt testresultat)
  • Certifikat för tillfrisknande från coronavirus och vaccination med den första dosen vaccin.

Certifikatet med nödvändig information måste laddas upp till Cyprus Flight Pass-portalen på engelska. För mer information om Cyperns inreserestriktioner, se information från Cyperns turistmyndighet(Länk till en annan webbplats.)

Slumpmässiga tester kan tas på flygplatsen vid ankomst i landet. Flygbolagen kan dock kräva antingen ett vaccinationsintyg, ett negativt koronavirustest eller ett intyg över insjuknat koronaviruset.

Listor över landsgrupper publiceras på Cyperns Flight Pass-webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

För mer information om att resa till Cypern, besök Cyperns turistmyndighet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och Cyperns flygplatswebbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Förfrågningar om det aktuella coronaläget  och de gällande restriktionerna  kan skickas till det cypriotiska turistministeriets e-post travel2021@visitcyprus.com

Lokala restriktioner på Cypern

Användning av ansiktsmask är obligatorisk när man rör sig utomhus och i alla allmänna inomhusområden med minst två personer närvarande.  Användning av masker är obligatoriskt för alla över 12 år och personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med 300 euro.

Personer över 12 år måste presentera ett så kallat säkerhetspass (safepass) för att besök inomhus och utomhus på platser med mer än 10 personer. Detta betyder bl.a. matbutiker, banker, statliga ämbetsverk, restauranger och kaféer, hotell, varuhus och köpcentra, evenemang, konserter, nattklubbar, barer, diskotek, teatrar, amfiteatrar, nöjesställen, biografer, platser för religiös tillbedjan och arenor.

Ett av följande tre alternativ kan användas som ett säkerhetspass:

  • EU:s coronavaccinationsintyg
  • vaccinationsintyg, dvs. vaccinering mot coronavirus med minst en dos minst tre veckor i förväg
  • bevis på coronavirussmitta under de senaste sex månaderna
  • ett negativt resultat av en PCR eller ett snabbtest som tagits under de senaste 72 timmarna.

Turister kan använda Cyprus Flight-passet för detta ändamål för de första sju dagar.

För mer information om säkerhetspass, se Cyperns press- och informationskontor(Länk till en annan webbplats.)

Resenärer som vaccinerats mot koronaviruset och som har ett giltigt vaccinationsintyg utfärdat av vissa länder listade av den cypriotiska myndigheten får, oberoende av nationalitet, resa till Republiken Cypern från vilket land som helst, utan skyldighet att inneha ett särskilt tillstånd för koronavirustest, karantän eller inresa. Mer information(Länk till en annan webbplats.).

Myndigheterna kommer att övervaka utvecklingen och ändra eller återställa begränsningarna om de anser det nödvändigt. Avstånd och andra regler som fastställts av staten måste följas. Turister uppmanas att kontrollera de senaste reglerna och begränsningarna i landet med de cypriotiska myndigheterna innan resan, även snabba förändringar är möjliga. 

Testmetoderna i Cypern har ändras från och med den 1 augusti 2021. Därefter utförs de snabbtester som krävs för ett säkerhetspass endast av licensierade laboratorier och apotek, till en kostnad av upp till 10 euro. Framöver kommer det cypriotiska hälsovårdsministeriet endast att genomföra fria snabbtester för vissa grupper mot uppvisat ID. Mer information(Länk till en annan webbplats.).

Nyhetsbrev från cypriotiska lokala myndigheter kan också följas på länkarna nedan:

Följ lokala hälsomyndigheters riktlinjer

Det är bra att förstå att trots försiktighetsåtgärderna kan man utveckla en sjukdom som orsakas av coronaviruset eller utsättas för sjukdomen när någon annan blir sjuk. I sådana situationer måste de lokala hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och föreskrifter följas. Frågor som rör researrangemang, tillträde till sjukhus eller tillgång till behandling i samband med eventuell karantän kan inte påverkas av Finlands ambassad, konsulat eller andra finska myndigheter.

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset stanna i ditt boende och ring Covid-telefontjänsten 1420. För allmän information om Covid-viruset, ring 1450 (24/7) och 1412 från 08:00 till 20:00. Telefonnummer kan ringas från en cypriotisk telefonlinje. Tjänsten finns på grekiska eller engelska.

Personer som på Cypern testar positivt försätts i obligatorisk karantän i 14 dagar. Det är inte möjligt att återvända till hemlandet under denna tid. De cypriotiska myndigheterna har karantänhotell reserverade för turister, men dessa kan vara fulla, i vilket fall turisten själv måste ordna sitt eget karantänboende. Det cypriotiska hälsovårdsministeriet har meddelat att det kommer att skicka ett textmeddelande eller, om det behövs, ett skriftligt pdf-certifikat till den som haft  coronaviruset på karantänens sista dag som bevis på karantänens avslut. Detta certifikat kan användas lokalt i sk som ett säkerhetspass (safepass). Efter karantänen kan ett digitalt EU-koronacertifikat för resor skrivas ut från de cypriotiska myndigheternas webbplats(Länk till en annan webbplats.). För mer information, kontakta de cypriotiska myndigheterna på covidFollowUp@moh.gov.cy

Fler Covid-hjälplinjenummer på Cypern finns på Cyperns press- och informationskontor(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Resa till norra delen av ön

Den så kallade ”gröna linjen” som administreras av FN delar Cypern i två delar: den norra delen av ön, erövrad av Turkiet 1974 och bebodd av turkcyprioter, och den södra delen av ön bebodd av grekcyprioter. 1983 förklarade den turkcypriotiska gemenskapen sig vara en oberoende ”Turkiska republiken norra Cypern” (TRNC), endast erkänd av Turkiet. Ön har alltså bara en internationellt erkänd administration, Republiken Cypern.

Under ”normala omständigheter” kan EU-medborgare korsa den gröna linjen vid nio övergångsställen genom att uppvisa ett pass eller fotolegitimation. Övergångarna har varit stängda under lång tid på grund av koronaepidemin, men från den 4.6. tillåts övergång åter mellan de två delarna av ön. 

Ambassaden har inga officiella kontakter med öns norra del och därför är informationen på Covid-19 begränsade i dessa avseenden. Enligt norra delen av ön(Länk till en annan webbplats.), från  den 6 september 2021, måste resenärer till den norra delen av Cypern fylla i ett passagerarformulär på Adapass-portalen(Länk till en annan webbplats.) innan inresa. Ett negativt resultat av en PCR som tagits under de senaste 72 timmarna och en QR -kod från portalen krävs vid ankomst på norra sidan för alla passagerare 18 år och äldre. Personer som inte har fyllt i passagerarformuläret och därmed inte får en QR -kod får inte komma in i den norra delen av Cypern. En "Adapass" krävs  för transaktioner på serviceställen, evenemang och aktiviteter, liksom ett "säkerhetspass" på sidan av Republiken Cypern.

De senaste reglerna och restriktionerna bör kontrolleras direkt från covid-19-bulletinerna(Länk till en annan webbplats.) på norra ön, snabba förändringar är möjliga.

Det bör noteras att koronaepidemin har försvagat den ekonomiska, sociala och hälsoläget i norra regionen allvarligt.

Reseanmälan

Ambassaden rekommenderar alla turister och finländare som redan är på Cypern att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.)

Om din reseanmälan inte har haft ett slutdatum eller om du har återvänt till Finland tidigare än planerat, bör anmälan raderas. Om du har registrerat dig för tjänsten kan du redigera din annons själv. Om du inte har registrerat dig, skicka en begäran om radering till e-postadressen KPA-10@formin.fi .

Ambassadens aktuella kommunikation finns på beskickningens webbplats(Länk till en annan webbplats.) och på Facebook(Länk till en annan webbplats.)

Frågor och svar om resor och coronaviruset på utrikesdepartementets webbplats

Kundtjänst

Med anledning av coronasituationen har ambassadens kundtjänsttider reducerats. Vänligen se ambassadens öppet- och kundservicetider i avsnittet kontaktinformation(Länk till en annan webbplats.).