Nyheter om coronaläget på Cypern

Alla coronarestriktioner har upphört på Cypern. Vänligen notera att användning av munskydd fortfarande kan vara nödvändigt i vårdmiljöer som sjukhus och andra vårdinrättningar.

Resa till Cypern

Information om inresebestämmelser i Cypern finns hos den lokala turistmyndigheten(Länk till en annan webbplats.) och på Cyperns internationella flygplatser(Länk till en annan webbplats.) websidor.

Finlands utrikesrepresentationer följer säkerhetsläget i sitt område och ger regelbundet ut resebulletiner. I resemeddelandena ingår information om det allmänna säkerhetsläget i landet, varningar för brott och farliga områden samt information om säkerhetsproblem i samband med transporter, naturförhållanden och turisternas hälsa. Om du planerar att resa till Cypern rekommenderar vi att du läser Cyperns reseinformation(Länk till en annan webbplats.)

Följ lokala hälsomyndigheters riktlinjer

De cypriotiska myndigheterna rekommenderar(Länk till en annan webbplats.) att personer med coronavirus ska hålla sig i karantän i minst 5 dagar eller enligt läkarens anvisningar, och bära munskydd i minst 10 dagar. Kontakt med personer som riskerar att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom bör undvikas under sjukdomstiden. 

Vänligen notera att användning av munskydd fortfarande kan vara nödvändigt i vårdmiljöer som sjukhus och andra vårdinrättningar.

Resa till norra delen av ön

Den så kallade ”gröna linjen” som administreras av FN delar Cypern i två delar: den norra delen av ön, erövrad av Turkiet 1974 och bebodd av turkcyprioter, och den södra delen av ön bebodd av grekcyprioter. 1983 förklarade den turkcypriotiska gemenskapen sig vara en oberoende ”Turkiska republiken norra Cypern” (TRNC), endast erkänd av Turkiet. Ön har alltså bara en internationellt erkänd administration, Republiken Cypern.

EU-medborgare kan korsa den gröna linjen vid nio övergångsställen genom att uppvisa ett pass eller fotolegitimation.

Ambassaden har inga officiella kontakter med öns norra del, därför bör de senaste reglerna kontrolleras direkt från bulletinerna(Länk till en annan webbplats.).

Ambassaden har begränsade möjligheter att bistå finska medborgare i nöd norr om den s.k. gröna linjen på grund av bristande kontakter med myndigheterna.

Reseanmälan

Ambassaden rekommenderar alla turister och finländare som redan är på Cypern att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.)

Om din reseanmälan inte har haft ett slutdatum eller om du har återvänt till Finland tidigare än planerat, bör anmälan raderas. Om du har registrerat dig för tjänsten kan du redigera din annons själv. Om du inte har registrerat dig, skicka en begäran om radering till e-postadressen KPA-10@formin.fi .

Ambassadens aktuella kommunikation finns på beskickningens webbplats(Länk till en annan webbplats.) och på Facebook(Länk till en annan webbplats.)

Frågor och svar om resor och coronaviruset på utrikesdepartementets webbplats

Kundtjänst

Behandling av ärenden på ambassaden kräver tidsbokning. Tider kan bokas via vårt elektroniska tidsbokningssytem(Länk till en annan webbplats.). Obs! Systemet fungerar inte på mobilenheter.

Vänligen se ambassadens öppet- och kundservicetider i avsnittet kontaktinformation(Länk till en annan webbplats.)