Nyheter om coronasituationen i Algeriet

Nyheter om coronasituationen i Algeriet

Algeriets gränser är stängda för närvarande och mest internationella passagerartrafik har upphört, såväl i luften som till havs, även om Algeriet har meddelat att det gradvis kommer att öppna sina gränser från början av juni. Några specialflyg tillåts. Alla resenärer måste uppvisa ett negativt testresultat av ett PCR-test utfört mindre än 36 timmar före resans början. Förutom ett antigentest kommer att utföras vid inresan. Utegångsförbud i Alger och övriga 30 provinser mellan klockan 22 och 05. De nuvarande coronarelaterade begränsningarna i Algeriet gäller till 28 september 2021.

Rörlighet

  • Algeriets gränser är stängda för närvarande och mest internationella passagerartrafik har upphört, såväl i luften som till havs. Några hemflygningar tillåts. Alla resenärer måste uppvisa ett negativt testresultat av ett PCR-test utfört mindre än 36 timmar före resans början. Förutom ett antigentest kommer att utföras vid inresan.
  • Folksamlingar är förbjudna. Minst en meters avstånd måste hållas mellan människor.
  • Det råder utegångsförbud i Alger och 30 andra provinser mellan klockan 22 och 06 (Alger, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Naâma, Ain Temouchent et Relizane.)
  • Offentlig stadstrafik (bussar, spårvagnar, taxibilar) fungerar på begränsad basis. Strikta hygienregler måste följas. Alger Metro är stängd.

Tjänster

  • Restauranger och hotell får ta emot kunder till 50 procent av deras kapacitet, hygienregler måste vara synliga för kunderna, andningsskydd måste bäras och säkerhetsavstånd måste följas.

Hälsovård

  • Användning av munskydd är obligatoriskt på allmänna utomhus- och inomhusområden och även i privatbilar.
  • Coronatest som tagits i Algeriet analyseras i Institut Pasteur i Alger samt i 32 regionala laboratorier som har PCR-beredskap.
  • Enligt algeriska hälsovårdsmyndigheter har landet 82 716 patientplatser på sjukhus och av dessa kan 60 % användas för att vårda coronapatienter. Det finns 5787 respiratorer i landet och 64 ambulanser med respirator.

Hur man förlänger visum eller uppehållstillstånd

För att förlänga visum eller uppehållstillstånd ska man kontakta tillståndsbyrån på sin ort (Bureau de la Circulation des Étrangers de la Wilaya).

Länkar

Beskickningens webbplats(Länk till en annan webbplats.)

Lokalmyndigheternas meddelanden och resebegränsningar(Länk till en annan webbplats.)

Beskickningen har avvikande öppettider och begränsad kundbetjäning

Kundservicen är öppen från måndag till torsdag klockan 9 - 12. Legaliseringar på måndagar klockan 9 - 12.  Ambassaden har tillfälligt avbrutit behandlingen av viseringsansökningar på grund av begränsningar för inresa till Algeriet.

Reseanmälan

Ambassaden rekommenderar att alla som reser till eller befinner sig i landet gör en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.)