Coronaläget i Thailand

I Thailand råder landsomfattande undantagstillstånd. Inträde är möjligt för utlänningar endast med Thailand Pass-specialtillstånd. Vaccinerade måste uppvisa intyg över coronavaccinationer. Ovaccinerade eller och delvis vaccinerade måste uppvisa ett intyg över ett negativt RT-PCR eller ATK-test som har tagits inom 72 timmar före avresa. Tjänsterna och inrikestrafik fungerar i stort sett. Det finns dock nationella och provinsspecifika begränsningar. Det råder krav på munskydd. Tjänsteleverantörer förutsätter feber-screening och trygga avstånd. Det finns en plattform genom vilken utlänningar bosatta i Thailand kan registrera sig för coronavaccin.

Myndigheterna har delat upp Thailands provinser i tre olika zoner (gul, grön och blå) gällande restriktioner. Restriktioner tillämpas företrädesvis enligt dessa kategoriseringar, men även nationella restriktioner kan tillämpas. 

Av Thailands 77 provinser klassas 46 stycken till den gula kategorin och 14 till den gröna kategorin. De resterande 17 provinserna hör till den blåa kategorin och fungerar som så kallade ”pilot-turismprovinser”, i vilka det finns minst mängd restriktioner. Dessa är: Bangkok, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chonburi, Kanchanaburi, Krabi, Nakhon Ratchasima, Narathiwat, Nonthaburi, Pathum Thani, Phetchaburi, Phang Nga, Phuket, Prachuap Khiri Khan, Rayong och Songkhla. Därtill hör specifika områden i 12 provinser till det blåa pilot-turismområdet.

Resande i coronatider medför en smitto- och exponeringsrisk. Resenärerna bör följa de thailändska myndigheternas bestämmelser angående behandling av insjuknade och exponerade personer samt karantäntider och platser. Dessa bestämmelser kan de finländska beskickningarna inte påverka. Planera din resa noggrant med dessa risker i åtanke och ta reda på hurudana försäkringsvillkor du har.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar resande i utrikesministeriets konsulära tjänsters brev: https://um.fi/coronavirus-och-resande

Förbered dig för begränsningar gällande transport och tjänster. Regler och restriktioner kan ändras med mycket kort varsel. Följ lokala medier och myndigheters uppdateringar. Gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse&lang=sv(Länk till en annan webbplats.).

Information om coronavirusläget i Thailand finns bl.a. på hälsoministeriets webbplats, i pressmeddelanden från landets regering och i de dagliga COVID-19 –rapporterna.

Mer information om coronaläget i Thailand:

Inresebestämmelser

Thailands undantagstillstånd som begränsar inresa till Thailand gäller för närvarande till och med den 31 juli 2022.

Alla utlänningar som anländer till landet  ska, oberoende av visum eller visumfrihet, ha ett separat, på förhand anskaffat inresetillstånd Thailand Pass (med QR-kod). Thailands myndigheter rekommenderar att resenärer ansöker om Thailand Pass –tillstånd minst 7 dagar innan den planerade resan. Tillstådet kan ansökas om upp till 60 dagar innan avfärd.

Följände dokument krävs för ansökan om Thailand Pass, förutom passet och eventuella visum:

Personer som har fått full vaccinationsserie:

  • Intyg över coronavaccinationer (båda vaccinationsgångerna) eller genomgången sjukdom
  • Ett försäkringscertifikat som även täcker COVID-19-kostnader, den lägsta ersättningsnivån USD 10 000.

Ovaccinerade eller delvis vaccinerade:

  • Ett försäkringscertifikat som även täcker COVID-19-kostnader, den lägsta ersättningsnivån USD 10 000
  • Intyg över ett negativt COVID-19 –RT-PCR- eller ATK -test som utförts i avgångslandet högst 72 timmar före resan

Den 22 December återtog Thailand regeln om undantag från viseringskravet gällande turister från vissa länder, inkluderande Finlands medborgare. Arrangemanget för ”Special Tourist Visa” fortsätter t.o.m. den 30 september 2022. 

Coronavacciner som godkänts i Thailand, se mer information nedan.

Kontakta den thailändska ambassaden i det land du reser ifrån med tanke på nödvändiga dokument. Läs inreseföreskrifterna och instruktionerna från de thailändska myndigheterna mycket noggrant och ta med dig papperskopior av alla dokument du har samlat in. Kontaktnumret i problemsituationer med Thailand Pass i Finland: (+358) 50 366 4122. (Thailands Ambassad i Helsingfors).

Mer information:

Rörelsefriheten

Det är möjligt att förflytta sig inom Thailand. Myndigheterna kan dock begränsa rörelsefriheten och tillträdet från/till orter och platser där risken för smitta är stor.  Ta reda på restriktioner av ditt resmål i förväg. 

Var beredd på att visa upp ett vaccinationsintyg, hälsokontroll, anmälan till myndigheterna och utredning av resans syfte vid eventuella kontrollstationer vid landskapens gränser.  Var också  beredd på att lokala myndigheters anvisningar kan vidta ytterligare åtgärder med kort varsel.

Fjärrbussar och tåg går normalt. Antalet passagerare kan begränsas vid behov.

Använd munskydd i kollektivtrafiken och även utomhus, och håll fysiskt avstånd till andra människor. Om du reser med flygplan bör du bekanta dig med bolagets covid-19-direktiv för passagerare.

Researrangörer kan vid behov begränsa antalet passagerare.

Hälsovården

Thailands hälsovårdskapacitet är stark. Om du insjuknar eller misstänker att du har smittats av coronaviruset ska du ringa den thailändska coronalinjen, t. 1422. Från utlandet är numret +66 2 2590 33 33 (centralens nummer +66 2 2590 30 00). Man får också betjäning på engelska. Där får du information om coronavirustest och om vilka sjukhus vårdar covid-19-patienter. Information hittar du också på det thailändska hälsovårdsministeriets webbplats. I regel är det avgiftsbelagt för utländska medborgare att få vård.

Insjuknade och exponerade resenärer bör följa de thailändska hälsomyndigheternas riktlinjer angående behandling av insjuknade och exponerade personer samt karantäntider och platser. Det handlar i regel om en 10 dagars karantän.

Beroende på symtomens svårighetsgrad och vårdpersonalens bedömning så kan en insjuknad person förflyttas till att antingen vårdas på sjukhus, till s.k. hospitel med sjukvårdstjänster, till fältsjukhus eller  till karantän i hemmet.

När det gäller insjuknade turister utförs karantänen i hemmet huvudsakligen på karantänhotell. Om åtgärderna beslutar alltid den behandlande myndigheten. Exponerade personer är också föremål för karantän, vars längd kan variera. Ambassaden har också fått kännedom om fall där en person som fått ett positivt testresultat har isolerats i vissa fall oavsett om man kan uppvisa friskintyg.

Det råder krav på munskydd. Om man inte har munskydd på sig, kan det leda till bötesstraff (max. THB 20000). Myndigheternas allmänna råd är att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till andra människor på alla allmänna platser. Feber-screeningar förekommer ofta. Om man har högre temperatur än normalt (oftast högre än 37,5 grader) kan det hända att man inte får gå in i butiker, affärer med mera.

Några företag kan också förutsätta att deras kunder skannar en affärsspecifik QR-kod eller lämnar sina kontaktuppgifter i fall av coronasmitta.

Om vaccinationer:

Fr.o.m. den 1 augusti 2021 öppnades en plattform expatvac.consular.go.th(Länk till en annan webbplats.) genom vilken utlänningar i hela Thailand kan registrera sig för coronavaccination. För registreringsproblem, vänligen kontakta: foreignvac.gmail.com. Följ också webbsidan thailandintervac.com(Länk till en annan webbplats.) om andra vaccinationsmöjligheter. Dessutom kan du kontakta de provinsiella hälsomyndigheterna eller din sjukvård för information om registrering för vaccination.

I Finland kommunerna är ansvariga för coronavaccineringar.

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en rekommendation till kommunerna om möjligheten att vaccinera dom utan hemkommun.

Resenärer och de som vistas i landet under en kort tid har uteslutits från möjligheten att bli vaccinerade. Dessa definitioner har inte specificerats. Den vaccinerande kommunen bedömer rätten att bli vaccinerat i Finland för dom utan hemkommun och fattar det slutliga beslutet.

Innan den eventuella resan till Finland är det en bra idé att kontakta hemkommunen i Finland och fråga om möjligheten till vaccination och vaccinationsordningen för olika åldersgrupper.

Finlands ambassader utför inga coronavaccinationer. I Thailand och Finland tillhandahålls vaccinationer för både medborgare och utlänningar i enlighet med nationella vaccinationsplaner och regler.

Mer information:

Tjänster

Tjänsterna fungerar i stort sett. Begränsningar har dock ställts i synnerhet för restaurang-, nöjes - och fritidstjänster. Nöjestjänster inkl. nattklubbar, barer, pubar och karaokebarer kan öppna upp i gröna o blåa zoner fr.o.m. 1 juni 2022 med myndigheternas tillstånd. 

Några hotell är ännu stängda, och utbudet av öppna hotell varierar mellan olika provinser. Även vissa attraktioner har stängts för viss tid eller tills vidare. Ta reda på öppettider för ditt resmål i förväg.

Myndigheterna kräver att alla tjänsteleverantörer följer coronarelaterade regler och allmänna råd. Tjänsteleverantörer, så som affärer, banker och trafikoperatörer kräver att deras kunder använder munskydd. Feber-screening förekommer ofta. Dessutom kan företag ofta kräva att kunderna skannar en QR-kod som brukar finnas vid ingången, både när de kommer in och när de går ut. På så sätt övervakar myndigheterna hur många personer som vistas i samma utrymme och spårar eventuellt smittade. Handsprit finns lätt tillgänglig i affärer, köpcenter och restauranger.

Sanktioner för brott mot restriktionerna

Om man bryter mot restriktionerna, till exempel sammankomstförbudet, kan följden bli böter och/eller fängelsestraff. Om man inte har munskydd på sig, kan det leda till bötesstraff (max. THB 20000).

Under undantagstillståndet är det viktigt att man lyder myndigheternas anvisningar.

Bra att veta

Under pandemin har det hänt att utlänningar inte tillåtits åka med långfärdsbussar eller besöka sevärdheter med hänvisning till coronarisken. Media har reagerat negativt på sådana händelser.

Beskickningens kundbetjäning

Beskickningen tar emot kunder med tidsbeställning. Tills vidare begränsas antalet kunder i vårt mottagningsutrymme.

Mer information:

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.).

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, genom att bland annat skicka dig nötvänding information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

I fall du inte meddelade datum för din hemresa i reseanmälan, eller om du återvände till Finland tidigare än beräknat bör du radera din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig i tjänsten, i övriga fall kan du skicka en begäran om radering på e-postadressen KPA-10@formin.fi.