Coronaläget i Schweiz och Liechtenstein

Coronaläget i Schweiz och Liechtenstein

Den här nyheten innehåller länkar till schweiziska begränsningar. Från 13.9 krävs vaccinationsintyg i många utrymmen (t.ex. på restauranger, museer, teatrar och idrottslokaler). Från och med måndagen 20.9 förutsätts det att inresanden som inte har vaccinerats eller som inte återhämtat sig från coronaviruset har ett negativt förhandstest och ett annat egenbekostat test 4–7 dagar efter inresan. Liechtenstein följer till stor del begränsningarna i Schweiz. Information om landets coronabegränsningar finns längst ner i denna artikel.

Inresebestämmelser

De senaste uppgifterna om Schweiz inresebestämmelser hittar du på inresemyndigheternas webbplats(Länk till en annan webbplats.).

De som anländer till landet med flyg krävs i regel ett coronabetyg (intyg över två vaccinationer, en genomgången coronasjukdom eller ett negativt förhandstest). Från och med måndagen 20.9 förutsätts det också vid landsgränser att inresanden som inte har vaccinerats eller som inte återhämtat sig efter coronaviruset har ett negativt förhandstest och ett annat egenbekostat test 4–7 dagar efter inresan och sänder testresultatet till kantonmyndigheterna.

Dessutom ska alla som ankommer till landet fylla i ett elektroniskt kontaktformulär(Länk till en annan webbplats.).

Rörelsefrihet

På hälsomyndigheten BAG:s webbplats hittar du också uppdaterade uppgifter om restriktioner i inrikesrörligheten(Länk till en annan webbplats.).

Hälsovård

Schweiz hälsovårdskapacitet har räckt till under hela epidemitiden. Om du befinner dig i landet och känner dig sjuk får du råd och anvisningar på hälsomyndigheten BAG:s coronasidor(Länk till en annan webbplats.).

Coronalinjen +41 58 463 00 00 och vaccinatonslinjen +41 800 88 66 44 svarar kl. 6-23.

BAG informerar om vaccinationer(Länk till en annan webbplats.) och testning i Schweiz, och närmare information om vaccinationer finns det på kantonernas sidor: https://foph-coronavirus.ch/vaccination/when-can-i-be-vaccinated/#cantons(Länk till en annan webbplats.)

Tjänster

På BAG:s webbplats finns också en tidtabell för avvecklingen av restriktionerna(Länk till en annan webbplats.).

Kantonspecifika skillnader kan förekomma.

Sanktioner för brott mot restriktionerna

Om man bryter mot samlings-, inresebestämmelserna eller karantänbestämmelserna kan man bli bötfälld.

Beskickningens kundbetjäning

Ambassadens kundbetjäning är öppen huvudsakligen på tisdagar och torsdagar. Tiden måste bokas i förväg. Här kan du boka tid(Länk till en annan webbplats.).

I ambassadbyggnaden ska man följa anvisningarna om avstånd, maskanvändning, handhygien och det högsta tillåtna antalet människor i väntrummet.

Vi betjänar per e-post: info.bern@formin.fi och per telefon kl. 9-12.

Observera att ambassaden inte kan ta ställning till enskilda resesituationer.

 

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.).

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, bland annat skicka dig information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om du lämnade hemresedatumet i din anmälan öppet, eller om du reser hem till Finland tidigare än beräknat bör du ta bort din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig, annars kan du skicka mail till kpa-10@formin.fi och be att få det gjort. Vänligen notera att tjänsten för förändring och radering av reseanmälningar tidvis är överbelastad.

 

Liechtenstein

Liechtenstein följer huvudsakligen samma restiktioner som Schweiz. Gränsen mellan Liechtenstein och Schweiz har hela tiden varit öppen.

Om du tänker åka till Liechtenstein är det bra att först kolla läget på furstendömets officiella webbplats(Länk till en annan webbplats.).