Nyheter om coronaläget i Singapore

Begränsningarna har upphävts. Det är fortfarande obligatoriskt att använda munskydd bl.a. i allmänna fortskaffningsmedel och i utrymmen inom hälsovården.

Inresebestämmelser

Alla personer, både vaccinerade och ovaccinerade, kan anlända till Singapore.

Närmare anvisningar och information angående inresebestämmelserna finns på följande sida:

Singapore gränsmyndigheter (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(på engelska)
 

Vistelse i Singapore

Det är fortfarande obligatoriskt att ha munskydd bl.a. i allmänna kommunikationsmedel och i utrymmen inom hälso- och åldringsvården.  För barn under sex år är munskydd inte obligatoriskt.

Endast vaccinerade personer får delta i stora evenemang (över 500 personer) och i vissa restauranger. Vaccinationsuppgifterna säkerställs antingen med Trace Together-applikationen eller med token. På andra ställen efterfrågas inte vaccinationsuppgifter längre vid ingången.

Mer information:

Tjänster

Från och med 26.4.2022 har begränsningarna i fråga om antalet personer slopats och tjänsterna fungerar normalt.

 

Sanktioner för brott mot restriktionerna

Den som försummar användningen inomhus kan få stora böter och/eller maximalt 6 månaders fängelsestraff. Böterna varierar beroende på överträdelsen från hundratals till tusentals dollar.

Mer information:

Beskickningens betjäning

Ambassadens kundbetjäning är öppen endast med tidsbeställning (appointment.sin@formin.fi) från måndag till torsdag klockan 9-12.
Vi betjänar vardagar mellan klockan 9-17 per e-post sanomat.sin@formin.fi och på telefon +65 625 440 42.

Om ditt visum är nära att gå ut medan du är i Singapore kontakta gränsmyndigheterna(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på engelska) för att förlänga det , eller arbetsministeriet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på engelska) om det gäller att förlänga ditt arbetstillstånd .

 

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på svenska).

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs bör du korrigera hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och vi kan skicka dig meddelanden och förfrågningar.  Om du har registrerat dig i tjänsten kan du redigera din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om din reseanmälan inte hade något slutdatum eller om du återvänt till Finland tidigare än planerat, är det skäl att radera anmälan.  Om du har registrerat dig i tjänsten, kan du redigera din anmälan själv.  Om du inte är registrerad, skicka begäran om avregistrering till
e-postadressen: KPA-10@formin.fi