Coronaläget i Tyskland

Coronaläget i Tyskland

Regler för fysisk distansering samt hygienrestriktioner gäller i hela Tyskland. Man rekommenderar att minimera den fysiska kontakten till andra människor. Invånarna ombeds hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra i det offentliga rummet. Mun- och nässkydd är obligatoriskt i hela landet; i kollektivtrafiken, i affärer och i situationer då rekommenderat avstånd inte kan hållas, eller då man tillbringar längre tid i samma utrymme. Man bör även använda mask i området utanför butiker samt på parkeringsplatser. Utöver detta uppmanar man befolkningen att vädra regelbundet samt att använda corona-tracing-appen. Hela Finland har strukits från förteckningen över tyska riskområden. Päijänne-Tavastland togs som sista region från listan från och med den 23.5.2021

Uppdaterad 27.5.2021

Inresebestämmelser

Tyskland avslutade 15.6 inrikesgränskontrollen på landsgränser. För EU- och Schengen- medborgare samt medborgare från Storbritannien krävs principiellt inte i fortsättningen en motiverad orsak till inresa och åläggs inte krav på karantän, förutsatt att smittoläget i landet eller regionen inte överskrider gränsvärdet 50 smittofall /100.000 invånare under de senaste sju dygnen*. Skulle smittoutvecklingen förändras omvärderas situationen. Myndigheterna rekommenderar fortsättningsvis att undvika icke nödvändigt resande också inom EU- och Schengenländerna.

Hela Finland har strukits från förteckningen över tyska riskområden. Päijänne-Tavastland lämnar listan som sista region från och med den 23.5.2021. Detta innebär att man i fortsättningen inte längre måste försätta sig i obligatorisk karantän när man anländer från Finland till Tyskland. Den allmänna coronatestplikten för alla passagerare som anländer med flyg till Tyskland är fortfarande i kraft. Alla riskområden uppdateras på Robert Koch-institutets webbplats.(Länk till en annan webbplats.)

Den tyska regeringen har kommit överens om en ny inreseförordning(Länk till en annan webbplats.) som sammanfört de inresedeklarations -, test -, intygs - och karantänskyldigheter som delstaterna hittills har ansvarat för. Förordningen trädde i kraft i hela landet 13.5.2021.

Personer som reser in i Tyskland från ett riskområde(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) måste göra en elektronisk anmälan innan inresa i landet. Den elektroniska anmälan (www.einreiseanmeldung.de(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)) togs i bruk 8.11.2020. Anmälan bör fyllas i om man under de tio senaste dagarna innan resan uppehållit sig i ett riskområde.

Alla som anländer till Tyskland med flyg (även från Finland) eller reser från högriskområden eller områden med virusmutation ska visa upp ett intyg över ett negativt test (PCR-test 72 timmar eller snabbtest 48 timmar före inresan, från områden med virusmutation 24 timmar före inresan), ett fullständigt vaccinationsskydd eller en insjuknad sjukdom. Intyget ska visas upp för transportbolaget före resan. Personer som anländer på annat sätt än med flyg från vanliga riskområden ska kunna visa upp ett intyg över negativt test, fullt tillfrisknande eller fullständigt vaccinationsskydd senast 48 timmar efter inresan.

De som anländer från riskområden måste försätta sig  i en 10 dagars karantän(Länk till en annan webbplats.) när de anländer till Tyskland. Karantänsskyldigheten för personer som anländer från vanliga riskområden kan avslutas i förtid genom att via systemet för inreseanmälan(Länk till en annan webbplats.) till myndigheterna sända uppgifter om insjuknande i coronavirus, fullständigt vaccinationsskydd eller negativt testresultat. Detsamma gäller fullt tillfrisknande eller helt vaccinerade personer från högriskområden. Andra som kommer från högriskområdet kan befrias  från karantän genom ett negativt korontest som tas efter fem dagar. De som anländer från virusmutationsområden omfattas av en obligatorisk  karantän på 14 dygn.

Före sin resa ska den som tänker resa till Tyskland bekanta sig med de tyska myndigheternas direktiv i detalj, för att få den senaste informationen. Kontrollera alltid vilka restriktioner som gäller, du hittar informationen på de tyska myndigheternas webbplatser.

Det är viktigt att kontrollera närmare detaljer angående transitresandet via Tyskland till Finland eller annat land av flygbolaget som genomför resan, samt av flygfältet man ämnar resa via. 


Tyska myndigheters anvisningar för inresa till Tyskland på nätet:

Tysklands resevarning

Enligt Tysklands resevarning avråder man från resa till länder och områden som definierats som riskområden. Den aktuella och fortlöpande uppdaterade listan över riskområden(Länk till en annan webbplats.) finns på Robert Koch-institutets webbsida.

Mer information
på Tysklands utrikesministeriums sidor:
Reisewarnungen anlässlich der COVID-19-Pandemie(Länk till en annan webbplats.) (på tyska)
Finnland: Reise- und Sicherheitshinweise(Länk till en annan webbplats.) (på tyska)
Lista över riskområden på Robert Koch-institutets webbsida: Risikogebiete(Länk till en annan webbplats.) (på tyska)

Rörelsefrihet

Restriktionerna för fysisk distansering gäller tillsvidare: Man bör hålla minst 1,5 meters avstånd till andra människor. Man rekommenderar att minimera den fysiska kontakten till andra människor. 

I hela Tyskland är munskydd obligatoriskt i affärer och i kollektivtrafiken. I affärer och i kollektivtrafiken är dessutom enbart kirurgiska masker tillåtna (ej tygmasker el. dyl.). Mask är även obligatorisk i situationer då rekommenderat avstånd inte kan hållas, eller då man tillbringar längre tid i samma utrymme. Mask bör från och med december 2020 användas även på offentliga platser i städernas centrum eller andra offentliga platser där människor samlas på liten yta eller under en längre tid. Man bör även använda mask i området utanför butiker samt på parkeringsplatser.

Mer information: 
Delstaternas information om coronaviruset och restriktioner(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på tyska)

Tysklands utrikesministerium: Information om restriktioner kring inresa i Tyskland samt karantänbestämmelser (på engelska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Hälsovård

Regler för fysisk distansering samt hygienrestriktioner gäller i hela Tyskland. Man rekommenderar att minimera den fysiska kontakten till andra människor. Invånarna ombeds hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra i det offentliga rummet.  Mun- och nässkydd är obligatoriskt i hela landet; i kollektivtrafiken, i affärer och i situationer då rekommenderat avstånd inte kan hållas, eller då man tillbringar längre tid i samma utrymme. Mask bör från och med december användas även på offentliga platser i städernas centrum eller andra offentliga platser där människor samlas på liten yta eller under en längre tid. Man bör även använda mask i området utanför butiker samt på parkeringsplatser. Utöver detta uppmanar man befolkningen att vädra regelbundet samt att använda corona-tracing-appen.

Olika delstater kan ha egna tilläggsbestämmelser om munskydd. Ta reda på reglerna i ditt område på de lokala myndigheternas webbplatser. Skyddet måste täcka mun och näsa. Mer information hittar du på delstaternas egna webbplatser (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(på tyska).

Tysklands coronapplikation Corona Warn App(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för spårandet av smittokedjor publicerades 16.6. Applikationen har utvecklats av regeringen bemyndigade programutvecklare SAP och Deutsche Telekom. Applikationen är frivillig och baserad på decentraliserad förvarning av information.

Det är möjligt för insjuknade resenärer att få vård. Man behöver ha med sig sitt europeiska sjukförsäkringskort och se till att reseförsäkringen är i kraft.

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset ska du i första hand vända dig per telefon till din egen läkare, eller ringa journumret 116117 (Der ärztliche Bereitschaftsdienst).

Andra viktiga kontaktuppgifter och telefonnummer:

Mer information:

Sanktioner för brott mot restriktionerna

I Tyskland gäller olika bötesstraff för brott mot begränsningarna i olika förbundsländer. Till exempel kan brott mot avståndsregler eller bestämmelser om användning av ansiktsskydd bötfällas.

Begränsningar i offentliga tjänster

Regeringen i Tyskland har beslutat om en ”nödbromsmekanism” på förbundsstatsnivå för att stoppa den tredje vågen av koronan. De begränsningar som överenskommits i förordningen träder i kraft när incidenstalet stiger över den fastställda siffran  (100/100 000 invånare inom 7 dygn). Förordningen trädde i kraft i hela landet 23.4.2021. Observera att det är möjligt att göra undantag per delstat, så kontrollera alltid gällande regler på din delstats webbplats.

När incidenstalet stiger till över 100 per 100 000 invånare under sju dygn träder bl.a. följande regler i kraft:

  • Förbud mot att röra sig utomhus mellan kl. 22.00 och 05.00. Obligatorisk och arbetsrelaterad rörlighet är dock tillåten. Fram till kl. 24 får man gå ensam, ta en hund utomhus eller motionera utomhus. OBS! Förbudet mot att röra sig utomhus kan påverka transittrafiken, men enligt uppgifter från de nordiska ambassaderna är direkta transitresor på motorvägarna möjliga. Det lönar sig dock alltid att kontakta lokala myndigheter.
  • Ett hushåll får träffa endast en person från ett annat hushåll åt gången. Barn under 14 år räknas inte in i reglerna.
  • Skolorna stängs om incidensen under tre dagar överstiger 165 per 100 000 under 7 dygn.
  • Dagligvarubutikerna är fortfarande normalt öppna, liksom också bl.a. servicestationer, apotek, bokhandlar och optiker. Om incidensen är under 150 kan även andra affärer öppna med tidsbokning och negativt coronatest. I samtliga måste FFP2-mask användas och avståndsreglerna iakttas. Också banker, postkontor, bil - och cykelverkstäder får hålla öppet.
  • Tjänster som kräver nära kontakt är öppna endast i undantagsfall, av medicinska eller terapeutiska skäl. Med undantag för frisersalonger och exempelvis fotbehandlingar, där kunden ska ha ett negativt testresultat per dag samt en FFP2-mask.
  • Begränsning av fritid och idrott: Restauranger, hotell och kulturinrättningar hålls stängda om incidensen överstiger 100/100 000/7 dagar. Med undantag för utomhusutrymmen i djurparker och botaniska trädgårdar som kan besökas med negativt testresultat. Professionell idrott är fortfarande tillåten utan publik. En regel lämpar sig för all idrott: bara ensam eller tillsammans med en annan eller en egen familj. Undantag: Personer under  14 år kan motionera utomhus i en grupp på fem personer, förutsatt att nära kontakt undviks.
  • Teatrar, opera- och  konserthus, musikklubbar, museer och minnesmärken hålls  stängda. Även biograferna stängs, utom såkallade drive-in utomhusluftbiografer som sitter i bilar.

Mer information:
Tysklands regering: Corona: Das sind die geltenden Regeln und Einschränkungen(Länk till en annan webbplats.)(på tyska)
Delstaternas information om coronaviruset och restriktioner(Länk till en annan webbplats.) (på tyska)

Länkar till tyska och finländska myndigheter

De tyska myndigheternas underrättelser och reserestriktioner kan du läsa på följande webbplatser (på tyska):

Finlands myndigheters meddelanden och reserestriktioner kan du läsa här:

Kundbetjäning

På grund av den exceptionella situationen tar ambassaden i Berlin liksom honorärkonsulaten i Frankfurt och Hamburg endast emot kunder som har beställt tid i förväg(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Kunder bör notera munskyddstvånget i kollektivtrafiken om de besöker vår kundbetjäning. Munskydd bör användas även under själva betjäningstillfället.

Leveranstid för pass till beskickningen är cirka två veckor, expressleverans tar tre vardagar, och därefter postas passet till kunden. Pass och personkort skicaks som rekommenderade brev.

För att få sin uppehållsrätt förlängd (t.ex. uppehållstillstånd eller visum) ska man vända sig till de tyska myndigheterna (Ausländerbehörde).

I Finland kan man anhålla om förlängd uppehållsrätt av Migrationsverket.

Kundservice vid Finlands ambassad i Berlin

Kundservice enbart med tidsbokning. Tid bokas på nätet, via online-tidsbokningssystemet.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Finlands ambassad, Berlin
Rauchstr. 1, 10787 Berlin
Tel: (030) 5050 30
E-post: info.berlin[at]formin.fi

Kundservice vid honorärkonsulatet i Hamburg

Kundservice enbart med tidsbokning. Tid bokas på nätet, via online-tidsbokningssystemet. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ditmar-Koel-Str. 6, 20459 Hamburg
Tel: (040) 3570 5977
Fax: (040) 3570 5978
E-post: info.hamburg[at]formin.fi 

Avvikande öppethållningstider vid honorärkonsulatet i Hamburg(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Kundservice vid honorärkonsulatet i Frankfurt

Kundservice enbart med tidsbokning. Tid bokas på nätet, via (Länk till en annan webbplats.)online-tidsbokningssystemet.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

c/o CMS Hasche Sigle
Neue Mainzer Str. 2-4
60311 Frankfurt am Main
Tel:  (069) 9794 69 33
Fax: (069) 9794 69 34
E-post: HonorarkonsulFinnlandFrankfurt[at]t-online.de

Telefonservice för konsulära ärenden: må-to kl. 9-10 

Avvikande öppethållningstider vid honorärkonsulatet i Frankfurt(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, bland annat skicka dig information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om du lämnade hemresedatumet i din anmälan öppet, eller om du reser hem till Finland tidigare än beräknat bör du ta bort din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig, annars kan du skicka mail till KPA-10@formin.fi och be att få det gjort. Vänligen notera att tjänsten för förändring och radering av reseanmälningar tidvis är överbelastad.