Coronavirusnyheter i Sverige

Coronavirusnyheter i Sverige

Sveriges regering har meddelat om att steg fyra i avvecklingen av restriktioner inleds den 29 september. Restriktionerna för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar samt för serveringsställen tas bort.

Anvisningar för inresande

Sverige har den 31.5. upphävt inreserestriktionerna från de nordiska länderna. Vid inresa till Sverige från ett nordiskt land behöver man inte längre uppvisa ett negativt coronatest.

För att få resa in till Sverige från övriga länder inom EES krävs dock även fortsättningsvis ett negativt covid-19-test. Det negativa covid-19-testet får inte vara äldre än 48 timmar. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Inreserestriktionerna för resor till Sverige från länder inom EES har förlängts till den 31 oktober 2021.

Förlängningen av inreseförbudet till Sverige för resor från länder utanför EU/EES gäller till och med den 31 oktober 2021.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer födda 2014 eller tidigare bör testa sig för covid-19 i samband med inresa och testa sig igen fem dagar efter ankomst. Resenärer bör också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar.

Utrikesministeriet har förlängt avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet. Beslutet gäller till och med den 1 juli 2021.

Mer information:

Polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Regeringskansliet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Inre gränskontroller kan utföras både vid inresa till och utresa från Sverige. Svenska polisens rekommendation är att alltid ha med sig pass eller ett nationellt ID-kort. För nordiska medborgare räcker det med körkort. Vid behov ska du dock kunna styrka ditt medborgarskap.

Mer information:

Polisen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Regeringskansliet (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

En lista på länder som Sveriges utrikesdepartement avråder från att resa till från Sverige finns på UD:s webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Transporter

Symtomfria personer får resa fritt inom landet.

Krisinformation.se(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)  

Undvik att resa med kollektivtrafiken ifall det inte är nödvändigt. Undvik också folkmassor och köer. Begränsningarna i långväga kollektivtrafik har tagits bort den 15 juli.

Mer information:

Krisinformation.se(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Regeringskansliet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Sveriges regering har meddelat om att steg fyra i avvecklingen av restriktioner inleds den 29 september. Restriktionerna för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar samt för serveringsställen tas bort. Även rådet om att arbeta hemifrån tas bort.

Alla aktuella restriktioner finns på webbplatsen Krisinformation.se(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Mer information:

Polisen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Personer som känner sig sjuka uppmanas till karantän. I en sådan situation bör man hålla sig hemma mellan 7 och 21 dagar beroende på om man har ett bekräftat fall av covid-19, hur allvarliga symtom man har och hur tät kontakt man har med personer som ingår i riskgrupper. Också vuxna som bor med någon som har covid-19 är rekommenderade att stanna hemma i sju dagar även om de inte själva har symtom. Den allmänna rekommendationen är att hålla två meters avstånd till andra människor.

Mer information:

Vårdguiden 1177.se(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Hälsa

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att stoppa spridningen av covid-19-viruset är: Stanna hemma ifall du är sjuk. Tvätta händerna ofta och använd en alkoholbaserad handdesinfektion om du inte kan tvätta händerna. Nys och hosta i armvecket. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun. Håll 1–2 meters avstånd till andra människor. Speciellt personer som ingår i riskgrupper uppmanas att undvika sociala kontakter.

Aktuell information gällande kravet att bära ansiktsmask på flyg till Sverige bör kontrolleras på flygbolagens webbsida. Det finns ingen allmän rekommendation för att använda ansiktsmask. 

Mer information:

Krisinformation.se(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Vårdsystemet har inom vissa regioner försatts i beredskapsläge och icke-akuta vårdingrepp flyttas till senare tidpunkter. Situationen inom sjukvården är enligt myndigheterna stabil trots den ökade belastningen.

Medborgare från andra nordiska länder som tillfälligt vistas i Sverige får läkarvård vid behov, såsom personer bosatta i landet. Alla resenärer rekommenderas att ha med sig ett europeiskt sjukvårdskort, vilket går att beställa gratis från Folkpensionsanstalten.

Service

På restauranger är maxantalet i ett sällskap begränsat till åtta personer. 

Mer information:

Folkhälsomyndigheten (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Regeringskansliet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Tillfällig pandemilag

En tillfällig pandemilag trädde i kraft den 10 januari 2021. Vid behov möjliggör lagen nedstängningar av till exempel köpcenter. Den tillfälliga lagen gäller till utgången av september 2021.

Mer information:

Regeringskansliet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Nationella råd

Stanna hemma vid symtom på covid-19. Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel. Resor har inte förbjudits, men enligt råden bör man undvika kontakt med nya människor.  

Mer information:

Krisinformation.se(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Sanktioner för de som bryter mot begränsningarna

De flesta av begränsningarna har lagts fram i form av rekommendationer och i informerande syfte. Polismyndigheten kan upplösa en pågående allmän sammankomst eller offentlig tillställning som genomförs i strid med begränsningsförordningen.

Mer information:

Krisinformation.se(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Polisen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Regeringen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ambassadens kundtjänst

Ambassadens telefonväxel och konsulatets kundtjänst är överbelastade. Innan du tar kontakt med oss vänligen läs informationen på vår webbplats och våra kanaler i sociala medier, samt informationen på utrikesministeriets webbplats. Där har vi listat svaren på de vanligast förekommande frågorna.

Ta i första hand kontakt med konsulatet via e-post: consular.tuk@formin.fi. Vid brådskande ärenden kan du ringa konsulatet på +46 8 676 6700 – öppettiderna är måndag – fredag klockan 9–12.

På grund av det rådande undantagstillståndet orsakat av coronaviruset tar vi endast emot kundbesök med tidsbokning. Tider kan bokas på ambassadens webbsida. Tidsbokningar tas ej emot via telefon.

Personer som har ett brådskande behov av nytt pass eller ID-kort ombeds att på förväg läsa instruktionerna på ambassadens webbplats och att till kundbesöket ha med sig ett giltigt personbevis från Skatteverket.

Finland, likt andra Schengenländer, har på grund av coronaviruset tillfälligt stoppat behandlingen av visumansökningar på sina beskickningar. Detta gäller tills vidare sedan den 19 mars.

Finlands ambassad i Stockholm: Kontaktuppgifter, tidsbokning samt öppettider (Öppnar nytt fönster)

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer och personer som redan vistas i landet att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ifall du redan gjort en reseanmälan men din vistelse blir längre än planerat bör du ändra slutdatumet i reseanmälan. På så sätt får vi information om att du fortfarande befinner dig i landet och kan kontakta dig med information och förfrågningar. Ifall du registrerat dig i tjänsten kan du uppdatera slutdatumet själv. Om inte, ombeds du att göra en ny reseanmälan.

Om du inte har något slutdatum i din reseanmälan eller om du återvänder tidigare ska du radera din reseanmälan. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig kan du skicka en begäran om att radera din reseanmälan per e-post till KPA-10@formin.fi. Vi ber dig uppmärksamma att tjänsten för att ändra och radera reseanmälningar stundtals kan vara överbelastad.