Coronavirusnyheter i Mexiko

Coronavirusnyheter i Mexiko

Mexiko har inte utfärdat inreseförbud eller obligatorisk karantän och flygtrafiken fungerar. Restriktionerna hävs eller återställs med hänsyn till situationen i varje region. Antalet coronafall i Mexiko är på hög nivå.

Inresebestämmelser

De mexikanska myndigheterna har inte utfärdat inreseförbud, men landgränserna till USA, och tidvis också till Guatemala är stängda för turister.

Den kommersiella flygtrafiken har skurits ner, men det finns relativt många alternativa rutter för olika flygbolag. På flygplatsen kan det förekomma att anländande turister måste genomgå hälsokontroll.

Före ankomsten till Mexiko ska flygpassagerarna fylla i denna elektroniska blankett(Länk till en annan webbplats.) (”México. Vuela seguro”). I formuläret kartläggs resenärens COVID19-riskfaktorer och den finns i allmänhet också tillgänglig i pappersform under flyket. Blankettens språk är engelska och spanska.

Rörelsefrihet

Mexikos federala myndigheter har inte utfärdat någon obligatorisk karantän eller något utegångsförbud. Folk uppmanas ändå att undvika att röra sig utanför hemmet i onödan. De federala myndigheterna har inte utfärdat åtgärdstvång och uppmaningarna övervakas inte aktivt.

Inom de olika delstaterna förekommer olika grader av  restriktioner och övervakningsåtgärder. 

De federala myndigheterna har utarbetat en plan för att häva restriktionerna för att småningom uppnå ”det nya normalläget”. Restriktionerna upphävs eller införs i olika takt beroende på sjukdomssituationen i områdena. Planen bygger på ett ”trafikljussystem” där olika färger tilldelas olika områden och bestämmer vilka restriktioner som kan upphävas. 

Det federala systemet för trafikljus är snarare en rekommendation, och det slutliga beslutet om åtgärder i regionen fattas av den lokala myndigheten.

Denna karta(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på spanska) visar varje delstats färg i trafikljussystemet och därmed den nationella smittsituationen.

Smittsituationen är fortfarande stark och förebyggande säkerhetsåtgärder ska iakttas. De omfattar noggrann handhygien, användning av ansiktsskydd och desinfektionssprit, respekt för säkerhetsavstånd och skydd av riskgrupper. Det rekommenderas också att endast en person i en familj åt gången gör inköp. Massmöten är förbjudna.

Hälsovård

Telefonnumret till Mexikos riksomfattande coronainformation är 800 0044 800. Landets hälsovårdsministerium har gjort en lista med telefonnummer för coronavirusrådgivningen i alla delstater(Länk till en annan webbplats.).

Sjukhuskapaciteten har effektiverats och flera sjukvårdare har anställts. Privatsjukhusen har ingått avtal med den allmänna sjukvården och förbundit sig att vårda de av den offentliga sektorns patienter som inte har covid-19, för att den offentliga sektorn ska kunna frigöra mer kapacitet för dem.

Både arméns och flottans sjukhus tas i bruk för att förstärka sjukhuskapaciteten.

Med hjälp av appen AppCDMX kan man leta fram närmaste sjukhus och ta reda på om de har lediga platser för covid-19-patienter. Appen laddas ner gratis. Samma information hittar du också på Ciudad de Méxicos förvaltnings sjukhuswebbplats.(Länk till en annan webbplats.)

I huvudstaden får man hjälp per telefon av rådgivningstjänsten Locatel, 55 5658 1111, eller det riksomfattande nödnumret 911 om det är frågan om nödfall. Via 911 kan man också beställa ambulans medn det kan dröja innan den kommer.

Ett indikativt coronavirustest kan göras i huvudstaden genom att skicka textmeddelandet ”covid19” till numret 51515. Samma sak kan göras i hela Mexiko med appen COVID-19mx. Appen erbjuder användbar information och aktuella anvisningar. Via den kan man också hitta närmaste sjukhus.

Laboratorier i Mexiko som utför coronatest (Länk till en annan webbplats.)(på spanska)

Vissa privata laboratorier har hälsovårdsministeriets tillstånd att göra coronavirustest under hembesök. Ett sådant är Olarte y Akle(Länk till en annan webbplats.).

I januari 2021 i huvudstaden har det öppnats 200 kostnadsfria snabbtestningspunkter. På denna karta(Länk till en annan webbplats.) anges var de finns.

Av privatsjukhusen tar åtminstone följande (som har intensivvårdskapacitet och respiratorer) emot coronapatienter, om de har utrymme:

Coronavaccination pågår i Mexiko. Myndigheterna har utarbetat anvisningar om hur man får vaccinet. Om du har uppehållstillstånd och en giltig CURP (Mexikos nationella registreringsnummer) kan du registrera dig när din åldersgrupps skift kommer i ditt bostadsområde, för att få vaccinet mot COVID–19 här(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Det federala hälsoministeriet(Länk till en annan webbplats.) (Secretaría de Salud) har huvudansvaret för epidemier. (på spanska)

Tjänster

Tillgången till tjänster beror på smittsituationen i varje region. Situationen beskrivs med hjälp av systemet ”trafikljus”.

All verksamhet som inte har definierats som nödvändig har avbrutits på högsta nivå i systemet, med rött trafikljus. Sådana funktioner är bl.a. restauranger, turisttjänster, idrottshallar, gym, frisersalonger och kulturaktiviteter.

Begränsningarna lättas upp eller skärps på nytt i olika takt i olika regioner. Tjänsterna frigörs i enlighet med färgen på det ”trafikljus” som fastställts för området.

Under den nya vågen har trafikljuset i vissa delstater återställts till rött, men alla redan avskaffade begränsningar har inte återställts.

Denna karta(Länk till en annan webbplats.) (på spanska) visar varje delstats färg i trafikljussystemet och därmed den nationella smittsituationen.

Säkerhetsintervallet ska iakttas, temperaturen ska i allmänhet mätas innan man kommer in i lokalen, ansiktsskydd och handskar ska användas och andra förebyggande åtgärder ska iakttas.

I november i huvudstaden trädde i kraft kravet på att registrera kontor och affärslokaler där kunder eller gäster besöker. Registrerade anläggningar får en QR-kod som gör det möjligt att spåra smitta. De som anländer till slutna lokaler ska registrera sitt besök genom att med sin mobiltelefon läsa QR-koden för platsen och mata in sitt mobiltelefonnummer på den webbsida som öppnas.

Mexikanska myndigheternas anvisningar och underrättelser:

Du kan läsa de mexikanska myndigheternas information på spanska på följande webbplatser:

Lokala myndigheternas webbplatser i olika delstater (på spanska):
 

Mexico City(Länk till en annan webbplats.) Guanajuato(Länk till en annan webbplats.) Quintana Roo(Länk till en annan webbplats.)
Aguascalientes(Länk till en annan webbplats.) Guerrero(Länk till en annan webbplats.) San Luis Potosí(Länk till en annan webbplats.)
Baja California(Länk till en annan webbplats.) Hidalgo(Länk till en annan webbplats.) Sinaloa(Länk till en annan webbplats.)
Baja California Sur(Länk till en annan webbplats.) Jalisco(Länk till en annan webbplats.) Sonora(Länk till en annan webbplats.)
Campeche(Länk till en annan webbplats.) Michoacán(Länk till en annan webbplats.) Tabasco(Länk till en annan webbplats.)
Chiapas(Länk till en annan webbplats.) Morelos(Länk till en annan webbplats.) Tamaulipas(Länk till en annan webbplats.)
Chihuahua(Länk till en annan webbplats.) Nayarit(Länk till en annan webbplats.) Tlaxcala(Länk till en annan webbplats.)
Coahuila(Länk till en annan webbplats.) Nuevo León(Länk till en annan webbplats.) Veracruz(Länk till en annan webbplats.)
Colima(Länk till en annan webbplats.) Oaxaca(Länk till en annan webbplats.) Yucatán(Länk till en annan webbplats.)
Durango(Länk till en annan webbplats.) Puebla(Länk till en annan webbplats.) Zacatecas(Länk till en annan webbplats.)
Estado de México(Länk till en annan webbplats.)

 

Ambassadens kundbetjäning

Finlands ambassad i Mexiko betjänar tills vidare främst per e-post på adresserna sanomat.mex@formin.fi och info.mex@formin.fi.

Ambassadens tillfälliga telefonnummer är +52 55 3992 0585.

Kunder tas emot endast med tidsbokning. Tid kan bokas genom att skicka e-post till adressen info.mex@formin.fi.

Utanför tjänstetid i nödfall kan du vända dig till utrikesministeriets dygnet runt-jour, tfn. +358 9 1605 5555, e-post paivystys.um@formin.fi.


När du kommer till avtalat möte på ambassaden, förbered dig på att använda ansiktsskydd, för tills vidare kommer du inte in i kontorsbyggnaden utan ansiktsskydd.

Ytterligare information: webbplatsen för ambassaden i México(Länk till en annan webbplats.), e-post sanomat.mex@formin.fi

Ambassaden publicerar aktuell information om coronavirussituationen på sin webbplats och i sociala medier. De som gjort reseanmälan får utrikesministeriets och ambassadens meddelanden på valfritt sätt, per e-post eller som textmeddelande.

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.).

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, bland annat skicka dig information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om du lämnade hemresedatumet i din anmälan öppet, eller om du reser hem till Finland tidigare än beräknat bör du ta bort din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig, annars kan du skicka mail till KPA-10@formin.fi och be att få det gjort.