Coronaläget i Sydkorea

Hälsosuppgifterna ska meddelas på förhand i Quarantine COVID19 Defence (Q-Code) System innan man anländer till landet.

Updaterad 5.10.2022

Inresebestämmelser

Från och med 1.9.2021 behöver finska medborgare ansöka on elektronisk inresetillstånd K-ETA(Länk till en annan webbplats.)(länk till en annan webbplats).

Hälsosuppgifterna ska meddelas på förhand i Quarantine COVID19 Defence (Q-Code) System innan man anländer till landet. 

Mer information (på engelska):

Rörelsefrihet

I princip är det tillåtet att röra sig utomhus och att resa inom landet om man följer myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Du kan behöva redogöra för din resehistoria och ditt hälsotillstånd. Vi rekommenderar att man undviker folksamlingar.

Mer information: Ministry of Health and Welfare (på engelska)

Hälsovård

Munskydd rekommenderas alltid när man rör sig bland folk, speciellt inomhus.  Vissa byggnader och ämbetsverk släpper inte in människor utan munskydd. Taxi- och busschaufförer har rätt att avvisa personer som inte bär munskydd.

Värmekameror och feberscreeningar är vanliga.

Hälsovården håller hög standard och det finns tillräckligt med skyddsutrustning. Alla sjukhus tar inte emot personer som misstänks vara coronasmittade. Coronatesten är koncentrerade till vissa sjukhus. Om du misstänker att du är smittad ska du ringa 1339 för instruktioner (i Sydkorea). 

Mer information (på engelska):

Tjänster

Vilka tjänster som är tillgängliga varierar beroende på region, och restriktionerna hävs eller skärps beroende på situationens utveckling. Hotell kan be om gästernas resehistoria och hälsouppgifter vid incheckningen.

Mer information (på engelska):

Sanktioner för brott mot restriktionerna

Om du inte följer myndigheternas anvisningar kan du bli föremål för ogillande och diskriminering.

Karantänbestämmelserna övervakas noga. Utländska medborgare som bryter mot dem kan utvisas ur landet.

Mer information (på engelska):

Beskickningens kundbetjäning

På grund av undantagstillståndet tar vi sedan den 19 mars 2020 emot kunder endast med tidsbeställning. 

Ambassaden är belägen i en byggnad där det är obligatoriskt att bära munskydd.

  • Mer information: Finlands ambassad i Seoul

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälan.

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, bland annat skicka dig information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om du lämnade hemresedatumet i din anmälan öppet, eller om du reser hem till Finland tidigare än beräknat bör du ta bort din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig, annars kan du skicka mail till KPA-10@formin.fi och be att få det gjort. Vänligen notera att tjänsten för förändring och radering av reseanmälningar tidvis är överbelastad.