Situationen med coronaviruset i Chile

Situationen med coronaviruset i Chile

På grund av coronaviruset deklarerades i Chile 90 dagars katastroftillstånd fr.o.m. den 19.3.2020, och det har förlängts t.o.m. den 30.9.2021. De chilenska myndigheterna har den 19.7.2020 publicerat en plan för gradvis och områdesvis öppning av samhället. Följ de lokala myndigheternas meddelanden och anvisningar och kolla aktuell information från de lokala myndigheterna.

Artikeln uppdaterad senast den 26.8.2021,  ursprungligen publicerad den 11.3.2020

På grund av coronaviruset deklarerades i Chile 90 dagars katastroftillstånd fr.o.m. den 19.3.2020, och det har förlängts t.o.m. den 30.9.2021. 

Följ de lokala myndigheternas meddelanden och anvisningar. Mer information kan fås t.ex. från den chilenska regeringens webbsida(Länk till en annan webbplats.) (på spanska) och Chiles hälsovårdsministerium har samlat instruktioner och information om coronaviruset på sin webbsida (Länk till en annan webbplats.)(på spanska). Mer information om coronaviruset kan fås från numret 600 360 77 77 (Salud Responde, 24/7, vilket hör till Chiles hälsovårdsministerium), och du kan också ringa dit, ifall du misstänker att du har blivit smittad.

Inresebestämmelser och reserestriktioner

Chile stängde sina gränser (landvägen, sjövägen, luftledes) för inkommande utlänningar den 18.3.2020. Chilenska medborgare och de som bor stadigvarande i Chile kan komma in i landet och därtill den 10.10.2020 lade man till nya undantag från det nämnda inreseförbudet. Ankomst till landet tilläts för utlänningar fr.o.m. 23.11.2020 via Santiagos Arturo Merino Benitez internationella flygplats. Vid andra gränsövergångsställen förblev restriktionerna oförändrade. Chile stängde sina gränser striktare på nytt från och med den 5.4.2021. Utlänningars inresa är i princip inte tillåten. Ytterligare har resor utomlands av chilenare och utlänningar som bor i Chile begränsats; torsdagen den 22.7.2021 meddelade myndigheterna att utresan underlättas från och med den 26.7.2021 genom att personer som fyller vissa villkor kan resa utomlands utan en oundviklig anledning. Mer information finns till exempel i den chilenska regeringens Paso a Paso –program; Fronteras Protegidas(Länk till en annan webbplats.) (på spanska) och det chilenska utrikesministeriets webbplats (på spanska(Länk till en annan webbplats.)på engelska(Länk till en annan webbplats.)).

Chile har tagit i bruk ett formulär gällande hälsotillståndet och reseinformationen, som alla som kommer in i landet måste fylla i (www.c19.cl (Länk till en annan webbplats.)International travelers affidavit / Declaración jurada Viajeros internacionales(Länk till en annan webbplats.)). Alla som kommer in i landet måste  också ha ett negativt resultat av ett SARS-CoV-2 PCR test, som har tagits högst 72 timmar före ombordstigningen på det sista flyget. Testet måste ha utförts i ett laboratorium som är godkänt av hälsovårdsmyndigheterna i det landet där testet utfördes. Därtill hålls det hälsokontroller på flygplatser och de som anländer kan också bli testade för coronaviruset (ett PCR-test). Dessutom skall utländska resenärer ha en reseförsäkring som täcker hälso- och sjukvårdstjänster för minst USD 30.000:- och som är i kraft under hela den planerade vistelsen. Från och med onsdagen den 31.3.2021 beordras alla som inreser till landet till obligatorisk karantän i tio dygn och från och med den 1.9.2021 förkortas karenstiden till sju dagar. Chilenska medborgare och personer bosatta i Chile som innehar ett giltigt pase de movilidad –tillstånd utfärdat av den chilenska myndigheten får under vissa förutsättningar tillbringa karantänstiden i sitt hem, om karantänadressen är belägen på högst fem timmars avstånd. Övriga måste tillbringa karantänstiden på avgiftsbelagda inkvarteringsställen som myndigheterna har anvisat för detta ändamål (hotel de tránsito). Resenären skall betala kostnaderna för karantäninkvarteringen. Överflyttningen från flygplatsen till hotel de tránsito har ordnats av chilenska myndigheterna. För underlåtenhet att stanna i karantän kan det föreläggas böter eller till och med fängelse. Om testet är positivt, fortsätter vistelsen i de lokaler som myndigheterna anvisar. De som anländer till landet förbinder sig också till en uppföljningsperiod på 14 dagar. Se närmare till exempel på Chiles utrikesministeriums webbsida om inresevillkor (på engelska(Länk till en annan webbplats.), på spanska(Länk till en annan webbplats.)).

Rörlighet

På grund av coronaviruset har Chile deklarerat 90 dagars katastroftillstånd fr.o.m. den 19.3.2020, och det har förlängts t.o.m. den 30.9.2021. Katastroftillståndet ger befogenheter till armens befälhavare på regional nivå och gör det således möjligt att utnyttja armén för att bekämpa spridningen av coronaviruset och upprätthålla den allmänna ordningen. Det kan förekomma regionala skillnader i genomförandet av katastroftillståndet i Chile.  Katastroftillståndet innebär nattligt utegångsförbud börjande den 22.3.2020 i hela Chile. Från och med den 15.7.2021 bestäms tiden för utegångsförbudet att gälla antingen kl. 22:00-05:00 eller kl. 00:00-05:00 på basis av infektions- och vaccineringssituationen i varje region. Se mer till exempel i Paso a Paso –programmet på den chilenska regeringens webbplats.(Länk till en annan webbplats.) Följ de lokala myndigheternas anvisningar och lokala medier.

Förutom hälsokontroller vid de chilenska yttre gränserna har det införts interna hälsokontroller för att begränsa spridningen av coronaviruset och begränsat rörligheten inom landet. Resor till begränsade områden är tillståndspliktiga. Det hålls hälsokontroller på flygplatser. Blanketten gällande reseinformation och hälsotillståndet kan fyllas i på chilenska statens webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Enskilda områden har också kunnats anlägga i karantän se till exempel den chilenska regeringens Paso a paso –program, situación comunal(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). Åsidosättande av karantänen kan bötfällas eller ådömas fängelsestraff. Tillstånd att röra sig under karantänen (permiso de desplazamiento) ska begäras personligen på polisstationen eller på webben (Länk till en annan webbplats.)(på spanska), där det finns ett alternativ för utlänningar. Det är också möjligt att ansöka om ett speciellt tillstånd (salvoconducto) för att kunna sköta nödvändiga ärenden under utegångsförbudet (se t.ex. den chilenska regeringens coronawebbplats(Länk till en annan webbplats.) Toque de queda, på spanska).  

Från och med fredagen den 17.4.2020 bör andningsskydd användas i all kollektivtrafik och kommersiell trafik i Chile, såsom i tunnelbanor, taxi och flyg, samt i andra offentliga lokaler där över 10 personer kan samlas, såsom mataffärer, apotek och flygplatser, samt i alla hissar. Dessutom bör andningsskydd användas på alla offentliga platser i tätorter. Se t.ex. den chilenska regeringens coronawebbplats Autocuidado(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). 

De chilenska myndigheterna har den 19.7.2020 publicerat en plan för gradvis och områdesvis öppning av samhället (se mer t.ex. den chilenska regeringens coronawebbplats(Länk till en annan webbplats.), Paso a paso –planen, på spanska). 

Sanktioner för åsidosättande av begränsningarna

Åsidosättande av begränsningar som har införts på grund av corona kan bötfällas eller även ådömas fängelsestraff. Dessutom finns det också sanktioner kommunvis.

Hälsovård

Sjukvårdskapaciteten har tidvis rapporterats att ha nått sin yttersta kapacitet. Mer information om coronaviruset kan också fås från numret 600 360 77 77 (Salud Responde, 24/7, vilket hör till Chiles hälsovårdsministerium), och du kan också ringa dit, ifall du misstänker att du har blivit smittad.

Tjänster

Restauranger, barkaféer, nattklubbar och många offentliga lokaler ålagdes stänga sina dörrar temporärt den 21.3.2020. Det finns stora regionala skillnader i det stegvisa öppnandet av tjänster och restriktionerna för sammankomster. Se närmare på den chilenska regeringens coronawebbplats, Paso a paso –programmet (Länk till en annan webbplats.)(på spanska).

Beskickningens kundbetjäning

All kommunikation endast via epost: sanomat.snt@formin.fi

Kundbetjäning endast efter överenskommelse.

Ansökningar om pass, identitetskort, visa och uppehållstillstånd med tidsbokning via epost: info.snt@formin.fi

Ambassadens tjänstetid mån 8.30-16.45, tis-tors 8.30-17.00 och fre 8.30-13.00

Reseanmälan

Vi rekommenderar att alla resenärer i Chile samt personer som bor mer stadigvarande i Chile gör en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.). En reseanmälan innebär att utrikesministeriet kan kontakta dom som har gjort den i fall av nödsituation eller kris. Reseanmälan kan även göras med 112 Suomi –mobilappen.

Om du redan har gjort en reseanmälan och din vistelse utomlands förlängs, är det skäl att ändra slutdatumet för reseanmälan. På detta sätt får vi information om att du fortfarande är i landet och att vi kan skicka både meddelanden och förfrågningar till dig. Om du har registrerat dig i tjänsten, kan du själv ändra din anmälan. Om du inte är registrerad, gör en ny reseanmälan.

Om din reseanmälan inte har haft något slutdatum eller om du återvänt till Finland tidigare än planerat, är det skäl att radera anmälan. Om du har registrerat dig i tjänsten, kan du redigera din anmälan själv. Om du inte är registrerad, skicka begäran om avregistrering till e-postadressen KPA-10@formin.fi. 

Utrikesministeriet uppdaterar informationen i resemeddelandena om olika länder vid behov. Kontrollera det senaste resemeddelandet för Chile på vår webbsida(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Länkar

Kontrollera aktuell information från de lokala myndigheterna. Mer information kan fås t.ex. från den chilenska regeringens webbsida(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat anvisningar för resenärer och allmän information om coronaviruset:

Se också: