Coronavirussituationen i Chile

På grund av coronaviruset råder ett speciellt hälsotillstånd (alerta sanitaria) i Chile. De chilenska myndigheterna har uppdaterat sin plan för gradvis och områdesvis öppning av samhället. Modifikationerna träder i kraft den 14 april 2022. Följ de lokala myndigheternas meddelanden och anvisningar och kolla aktuell information från de lokala myndigheterna.

Artikeln uppdaterades senast den 14.4.2022,  ursprungligen publicerad den 11.3.2020

På grund av coronaviruset råder ett speciellt hälsotillstånd (alerta sanitaria) i Chile. 

Följ de lokala myndigheternas meddelanden och anvisningar. Mer information kan fås till exempel från den chilenska regeringens webbsida(Länk till en annan webbplats.) (på spanska) och Chiles hälsovårdsministerium har samlat instruktioner och information om coronaviruset på sin webbsida (Länk till en annan webbplats.)(på spanska). Mer information om coronaviruset kan fås från numret 600 360 77 77 (Salud Responde, 24/7, vilket hör till Chiles hälsovårdsministerium). Du kan även kontakta dem per telefon, ifall du misstänker att du har blivit smittad.

Inresebestämmelser och reserestriktioner

Från och med den 14 april 2022 finns det inga restriktioner för inresa till Chile på grund av coronaviruset (nivå 1 / Alerta Nivel 1). Restriktioner kan dock införas om myndigheterna anser att smittsituationen kräver det (nivå 2 eller 3 / Alerta nivel 2-3). Chile har tagit i bruk ett formulär gällande hälsotillstånd och reseinformation, som måste fyllas i på förhand av alla som reser in i landet (www.c19.cl(Länk till en annan webbplats.)International travelers affidavit / Declaración jurada Viajeros internacionales(Länk till en annan webbplats.)). Dessutom skall utländska resenärer ha en reseförsäkring som täcker hälso- och sjukvårdstjänster för minst USD 30.000:- och som är i kraft under hela den planerade vistelsen. Kontrollera aktuell information gällande krav med lokala myndigheter, till exempel på Chiles servicewebbplats information om resor och gällande restriktionsnivå(Länk till en annan webbplats.)(på spanska) Se också information i chilenska regeringens seguimos cuidándonos Paso a Paso –coronastrategi; Fronteras(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Inresa är tillåten genom flygplatserna Arturo Merino Benítez, Iquique, Antofagasta eller Punta Arenas och genom följande landsgränser: Paso Los Libertadores, Región de Valparaíso; Paso Futaleufú, Región de Los Lagos; Paso Huemules, Región de Aysén; Paso Jeinimeni, Región de Aysén samt  Paso Monte Aymond, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Alla landgränser öppnas för inresa från och med 1 maj 2022.

Från och med den 14 april 2022 behöver utländska resenärer inte inneha chilenska hälsovårdsministeriets validering av sin coronavaccinationsserie, men det rekommenderas att ansöka sådan eftersom det krävs ett rörlighetstillstånd (pase de movilidad), till exempel för att få tillträde till slutna platser och att delta i större evenemang. I händelse av förändring av smittsituationen kan resenärer krävas att inneha rörlighetstillståndet för inresa. Se nedan under Pase de Movilidad och till exempel i chilenska regeringens seguimos cuidándonos Paso a Paso –coronastrategi; Pase movilidad(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). 

PCR-testning före resa krävs inte för dem som anländer från den 14 april 2022, men rekommenderas. Beroende på smittosituationen kan dock ett negativt resultat krävas av ett SARS-CoV-2 PCR test, som tagits högst 72 timmar före ombordstigningen på det sista flyget. Testet måste ha utförts i ett laboratorium som är godkänt av hälsovårdsmyndigheterna i det landet där testet utfördes. Kontrollera aktuell information gällande krav med lokala myndigheter, till exempel på Chiles servicewebbplats information om resor och gällande restriktionsnivå(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Vid försumning av regler vad gäller karantän kan man beordras böter eller till och med fängelsestraff. 

Rörlighet

Förutom hälsokontroller vid de chilenska yttre gränserna för att förhindra spridningen av coronaviruset, bör de som färdas mellan regioner med kollektivtrafik eller kommersiella transportmedel (flygplan, buss, tåg) inneha sitt pase de movilidad –tillstånd.

Från och med torsdagen den 14 april 2022 är användning av ansiktsmask obligatorisk inomhus eller på offentliga platser där det inte är möjligt att hålla minst en meters avstånd till andra personer. Restriktioner kan dock variera från kommun till kommun (Bajo Impacto Sanitario / grön, Medio Impacto Sanitario / gul och Alto Impacto Sanitario / röd). Se mer till exempel i chilenska regeringens seguimos cuidándonos Paso a Paso –coronastrategi; Paso a Paso och om kommunala situationen; Comunas(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). 

Sanktioner för åsidosättande av begränsningarna

Åsidosättande av begränsningar som har införts på grund av corona kan bötfällas eller även ådömas fängelsestraff. 

Hälsovård

De chilenska myndigheterna har publicerat anvisningar för åtgärder vid en corona infektion eller exponering, se den chilenska regeringens coronawebbplats(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). Mer information om coronaviruset kan fås också från numret 600 360 77 77 (Salud Responde, 24/7, vilket hör till Chiles hälsovårdsministerium), Du kan även kontakta dem per telefon, ifall du misstänker att du har blivit smittad.

Rörlighetstillstånd pase de movilidad

Rörlighetstillståndet Pase de Movilidad som beviljas av det chilenska hälsovårdsministeriet, krävs för att få tillträde till slutna platser och att delta i större evenemang.

Som sådana betraktas platser där människor vanligtvis vistas i mer än en timme, såsom restauranger, kaféer, sportcenter, evenemangscenter, teatrar och biografer, men t.ex. stormarknader, torg/marknader och köpcentrum avses inte.

Validering av coronavaccinationer, det vill säga, Pase de Movilidad  ansöks elektroniskt via chilenska hälsovårdsministeriets elektroniska tjänst(Länk till en annan webbplats.). Ansökan ska göras i god tid före resan och av tillståndet ska framgå alla mottagna corona vaccindoser, inklusive vaccinets batch nummer och vaccinationsdatum.

Beskickningens kundbetjäning

Kundservice: må, on, fr kl. 9.00-11.00.

Kontakt via e-post: sanomat.snt@formin.fi

Ansökningar om pass, identitetskort, visa och uppehållstillstånd med tidsbokning via e-post: info.snt@formin.fi

Ambassadens tjänstetid: mån 8.30-16.45, tis-tors 8.30-17.00 och fre 8.30-13.00

Reseanmälan

Vi rekommenderar att alla resenärer i Chile samt personer som bor mer stadigvarande i Chile gör en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.). En reseanmälan innebär att utrikesministeriet kan kontakta dom som har gjort den i fall av nödsituation eller kris. Reseanmälan kan även göras med 112 Suomi –mobilappen.

Om du redan har gjort en reseanmälan och din vistelse utomlands förlängs, är det skäl att ändra slutdatumet för reseanmälan. På detta sätt får vi information om att du fortfarande är i landet och att vi kan skicka både meddelanden och förfrågningar till dig. Om du har registrerat dig i tjänsten, kan du själv ändra din anmälan. Om du inte är registrerad, gör en ny reseanmälan.

Om din reseanmälan inte har haft något slutdatum eller om du återvänt till Finland tidigare än planerat, är det skäl att radera anmälan. Om du har registrerat dig i tjänsten, kan du redigera din anmälan själv. Om du inte är registrerad, skicka begäran om avregistrering till e-postadressen KPA-10@formin.fi. 

Utrikesministeriet uppdaterar informationen i resemeddelandena om olika länder vid behov. Kontrollera det senaste resemeddelandet för Chile på vår webbsida(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Länkar

Kontrollera aktuell information från de lokala myndigheterna. Mer information kan fås t.ex. från den chilenska regeringens webbsida(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat anvisningar för resenärer och allmän information om coronaviruset:

Se också: