Coronaläget i Australien

Australien har öppnat sina gränser. Från och med 21.02.2022 får australiensiska medborgare och innehavare av giltiga visum som har fått Covid-19-vaccin som godkänts av Australien resa in i landet. Transittrafik under 72 timmar är tillåten med vissa begränsningar.

Ankomst till landet

Vaccinerade medborgare och innehavare av giltiga visum kan anlända till Australien.

De som anländer till landet måste ha ett intyg om Covid-19 vaccinationer(Länk till en annan webbplats.) som godkänts av Australien.  Covid-19-testresultatet krävs inte längre för dem som kommer in i landet efter 18.4.2022. Australien Travel Declaration-blanketten ska också fyllas i senast tre dagar före ankomsten till landet.

Se visa instruktioner här. (Länk till en annan webbplats.)

Läs de australiska myndigheternas noggranna instruktioner.(Länk till en annan webbplats.)

 

Transittrafik

Om du flyger till Finland och måste byta plan i Australien, transtidd varar längre än 8 timmar eller behöver gå ut från flygplatsen, behöver du ett undantagstillstånd(Länk till en annan webbplats.) av Australiens hälsovårdsmyndighet.

Om transtid är längre än 8 timmar men kortare än 72 timmar måste du undga hotelkarantän. Hotelkarantär är avgiftsfri om transtid är mellan 8 och 48 timmar, och avgiftsbelagd när transtid är mellan 48 timmar och 14 dagar. Mer information: Australiens myndigheters anvisningar (Länk till en annan webbplats.).

Om din transittid varar längre än 72 timmar måste du också ha ett visum(Länk till en annan webbplats.).

 

Utresa från Australien

Från och med 1.11.2021 behöver Australiens medborgare och personer som är fast bosatta i landet och som har fått  Covid-19 vacciner som godkänts av Australien inte längre något särskilt tillstånd för utresa.

Dispens att resa krävs dock av de australiska medborgare och personer fast bosatta i  Australia, som ännu inte har fått  Covid-19 vacciner som godkänts av Australien. Dispens beviljas endast av noggrant definierade skäl och ansökan om dispens görs på nätet.

 

Rörelsefrihet inom Australien

Australiens delstater och territorier beslutar själva om sina rörlighetsrestriktioner, så väl inom dem som mellan dem. På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Här hittar du de senaste uppgifterna indelade enligt delstat och territorium: Australian Interstate Quarantine website(Länk till en annan webbplats.).

 

Hälsovård och tjänster

Använding  av munskydd kan vara obbligatorisk i olika delstatater om och när Covid-19 infektionsionsrisk ökar. Appen COVIDSafe är oblbligatoris också i olika delstater. Delstater och territorier beslutar själva om sina karantänsregler, hälsovårdsåtgärder, tjänster och sanktioner.

Länkar till begränsningar i rörelsefrihet, karantänsbestämmelser och information om tjänster hittar du på den här engelskspråkiga webbplatsen.(Länk till en annan webbplats.)

 

Beskickningens kundbetjäning

Finlands ambassad betjänar kunderna med tidsbokning från måndag till fredag kl. 9.30 –12.30. Se öppettiderna vid årsskiftet här(Länk till en annan webbplats.).

 

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.).

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, bland annat skicka dig information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om du lämnade hemresedatumet i din anmälan öppet, eller om du reser hem till Finland tidigare än beräknat bör du ta bort din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig, annars kan du skicka mail till KPA-10@formin.fi och be att få det gjort.