Kontaktinformation

Vid utrikesministeriet finns ett sekretariat för nordiskt samarbete som samordnar regeringens deltagande i det nordiska samarbetet och genomförandet av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Personal

Johan Schalin
Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
  • +358 295 351 781
Ville Andersson
Specialrådgivare
  • +358 295 350 565
Jonna Jauhiainen
Biträdande ansvarig tjänsteman, Finlands ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet
  • +358 295 350 568
Niina Palmira
Biträdande ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
  • +358 295 350 548
  • +358 50 473 4466