Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2021

Årsberättelsen har skrivits utifrån sammanfattningar som har lämnats in av ministerier, organisationer och sekretariatet för nordiskt samarbete.

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2021 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 2,5 Mb, 52 sidor)