Fira Nordens dag tillsammans med oss!

Nordiska Ministerrådet firar sitt 50-årsjubileum 2021 och detta uppmärksammas på Nordens dag 23 mars med fem tematiska debatter.

Diskussionerna dyker in  i aktuella frågeställningar som även årets finländska förmanskap fokuserar på – nordiska lösningar inom jämställdhet, gränshinder, cirkulär ekonomi, yttrandefrihet och kultur. Vi lyfter fram vad de nordiska länderna tillsammans har bidragit med och vad Norden betyder för centrala nordiska nyckelspelare. Hur vill vi att vårt Norden ska se ut i framtiden?

I den första av de fem debatterna diskuteras hot och hat på nätet. Digitala kränkningar har blivit vardag i de nordiska länderna och riskerar att tysta röster i det offentliga digitala rummet. Finlands ordförandeskap och Nordiska rådets utskott för Välfärd i Norden har 2021 ett explicit fokus på digitala kränkningar och hot på nätet sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Under pandemin har området fått om möjligt ett ännu större relevans. Hur de nordiska länderna kan skapa trygghet på nätet kommer politiker, forskare, organisationer och unga nordbor diskutera närmare.

 

23 mars

Kl. 13-14 Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet?(Länk till en annan webbplats.)

Program

Nordiskt perspektiv - Thomas Blomqvist, Finlands samarbets- och jämställdhetsminister

Tematiskt fokus och Finlands perspektiv - Eva Biaudet, ordförande Kvinnoorganisationernas Centralförbund

Digitalt hat i Norden och Sverige - Lisa Kaati, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige

Diskussion

Nina Sandberg, ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, jämställdhetsenheten, STM

Touko Niinimäki, SYL, unga studenters synvinkel

Sammanfattning och blick framåt

Ålands jämställdhetsminister Annika Hambrudd

 

Moderator är Annika Damström.

 

Välkommen med!