Utrikesminister Haavisto reser till Danmark för att delta i Nordiska rådets session

Utrikesminister Pekka Haavisto reser till Köpenhamn den 2 november för att delta i Nordiska rådets session. Haavisto håller ett anförande om det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. Finland är för närvarande ordförande för de nordiska utrikesministrarnas samarbete (N5).

Minister Haavisto leder ordet under de nordiska utrikesministrarnas möte. Ministrarna ska diskutera aktuella internationella frågor, till exempel frågor som rör Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och FN.

Minister Haavisto har också enskilda möten med Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod och Islands utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson. De ska diskutera bilaterala frågor och andra utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden, till exempel kring Arktis och läget i Afghanistan.

Ytterligare information: Anu Konttinen, utrikesminister Haavistos diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 323, och Christina Lehtinen, ställföreträdande enhetschef, tfn +358 295 351 787. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.