Finlands ordförandeskap i N5 och NB8 avslutas med två utrikesministermöten

Finland var ordförande 2021 för de nordiska ländernas utrikespolitiska samarbete (N5 ) och de nordiska och de baltiska ländernas utrikespolitiska samarbete (NB8). Utrikesminister Pekka Haavisto står värd för ordförandeskapens sista möten den 20 december (N5) och den 21 december (NB8). Mötena ordnas online.

Utrikesministrarna ska diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden, bland annat om Belarus, Ukraina, vapenkontroll inför den kommande översynskonferensen om icke-spridningsavtalet, rättsstatsprincipen och olika FN- och OSSE-ärenden. 

”Finlands N5- och NB8-ordförandeskap har varit en positiv upplevelse, eftersom dessa samarbetsforum erbjuder en värdefull möjlighet att diskutera centrala internationella frågor med våra närmaste partnerländer. Videomöten är praktiska, men särskilt fint var det att träffa NB8-utrikesministrarna ansikte mot ansikte på Vanögård i Tavastehus i september”, säger utrikesminister Haavisto. 

Nästa år är Norge N5-ordförande och Litauen NB8-ordförande.

Mer information: 

Anu Konttinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 323 

Christina Lehtinen, ställföreträdande chef för enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 787,

Anu Korppi, ambassadråd, tfn +358 50 911 6955

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi