Deklaration från de nordiska samarbetsministrarna om krissamarbete

"Två år med pandemi har understrukit vikten av internationellt och regionalt samarbete i en allvarlig hälsokris. Rysslands invasion av Ukraina har påmint oss om att krig i vårt närområde inte bara är en teoretisk möjlighet. När man ställs inför kriser av olika slag ser vi hur viktigt det är att samarbeta med våra närmaste partner för att hantera utmaningarna, inom och tillsammans med EU och Nato samt inom vår nordiska familj."

Läs hela deklarationen på Nordiska samarbetets webbsida: Deklaration från de nordiska samarbetsministrarna om krissamarbete (den 27 juni 2022)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)